Profiles

Elisabeth Rystedt

Elisabeth Rystedt

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
E-post elisabeth.rystedt@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt namn är Elisabeth Rystedt och jag arbetar sedan hösten 2016 på MND vid Stockholms Universitet.

Från första början är jag mellanstadielärare, men har sedan läst in behörighet för att även undervisa i matematik och svenska i åk 7-9. Under drygt 15 år har jag arbetat på Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet, där jag i många olika former arbetat med kompetensutveckling för redan yrkesverksamma lärare. Jag har gått en forskarutbildning till lic och la fram min avhandling 2015. Jag har också arbetat på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. På Stockholms universitet undervisar jag i Matematikämnets didaktik samt inom Självständigt arbete.

Filer

Senast uppdaterad: 9 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa