Profiles

Ebba Sjögren

Universitetslektor, docent

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 19 09
E-post ebba.sjogren@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Docent Ebba Sjögren är verksam vid Redovisningssektionen sedan HT17. Hon disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm (2006) på en avhandling om hur Läkemedelsförmånsnämnden (nu Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV) fattade beslut om läkemedelssubvention.

I ett pågående forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet (2015-2018) undersöker hon, tillsammans med kollegorna Anja Hjelström (SIR) och Tomas Hjelström (HHS), hur  finansiella rapporter används av erfarna kapitalmarknadsaktörer.

I ett andra pågående forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (2017-2020), studeras värdering och prisformering på marknader för specialistläkemedel i fyra länder. Detta projekt genomförs tillsammans med Hans Kjellberg (SSE) och Linus Johansson Krafve (SIR).

Ebba Sjögren har tidigare medverkat i ett projekt tillsammans med Karin Svedberg-Helgesson (SSE) och Ulrika Mörth (Stockholms universitet) där hon studerade revisorers implementering av antipenningtvättsregler.

Ebba Sjögren är huvudhandledare för Emilia Cederberg (HHS) och Desirée Ödén (SBS) samt biträdande handledare för Josefin Andersson Sols (GU). Hon är associerad forskare vid Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) och den akademiska tankesmedjan Leading Health Care.

Undervisning

HT18

Financial Reporting (FR, BSc)

Kandidatuppsats (EXKA, Bsc)

VT18

Financial Reporting (FR, BSc)

Current Research in Accounting (CRIA, MSc)

HT17

Accounting Theory (ACCT, MSc)

Accounting Reading and Writing (ARW, MSc)

Kandidatuppsats (EXKA)

Forskning

Akademiska publikationer (i urval)

Sjögren, E. & K. Fernler (forthcoming) "Accounting and professional work in established NPM settings". Accounting, Auditing & Accountability Journal, DOI: 10.1108/AAAJ-06-2015-2096.

Hagbjer, E., Kraus, K., Lind, J. & E. Sjögren. 2017. "Role attribution in public sector accountability processes: Dynamic and situation-specific accountor and constituent roles". Qualitative Research in Accounting & Management 14(4): 367-389.

Carlsson-Wall, M., M. Lund, K. Kraus & E.Sjögren. 2016. “'Accounting talk’ through metaphorical representations – change agents and organisational change in home-based elderly care”. European Accounting Review 25(2): 215-243.

Johnson, E., Sjogren, E., & Åsberg, C. 2016. Glocal Pharma: International brands and the imagination of local masculinity. London: Routledge. (Please note that the book is open access)

Mennicken, A & E. Sjögren. 2015. Valuation and Calculation at the Margins Valuation Studies 3(1): 1-7. (Editorial note)

Casula Vifell, Å & E. Sjögren. 2014. “The legal mind of the internal market: a governmentality perspective on the judicialization of monitoring practices”. Journal of Common Market Studies 52(3):461-478.

Hagbjer, E., J. Lind & E. Sjögren. 2013. “Trust in the monitoring of publicly funded services: A case study of two outsourced care homes for the elderly” In: M. Reuter, F. Wijkström & B. Kristensson Uggla (eds.) Trust and Organizations: Confidence Across Borders, Palgrave Macmillan.

Krohwinkel Karlsson, A. & E. Sjögren. 2008. “Identifying need through expressions of demand: deciding on public financial intervention within the fields of healthcare and development aid" Public Management Review 10(2):197-220.

Sjögren, E. & C.-F. Helgesson. 2007. “The Q(u)ALYfying hand: health economics and medicine in the shaping of Swedish markets for subsidized pharmaceuticals” in Callon, Michel, Yuval Millo & Fabian Muniesa (eds.). 2007. Market Devices. Oxford: Blackwell, pp. 215-240.

Övriga publikationer (i urval)

Hjelström, A., T. Hjelström & E. Sjögren. 2014. Decision usefulness explored - An investigation of capital market actors´ use of financial reports. Stockholm: Confederation of Swedish Enterprise/Svenskt näringsliv.

Sjögren, E. & P. Åhblom. 2012. “Verktyg för att realisera samverkan: En vetenskaplig undersökning av TioHundraprojektet”, In: Krohwinkel Karlsson, A. & H. Winberg (eds). På väg mot en värdefull styrning: Ersättningssystem för en sammanhållen vård & omsorg om äldre. Stockholm: Stiftelsen Leading Health Care.

Senast uppdaterad: 17 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa