Stockholms universitet

Eva Sverremark EkströmProfessor

Om mig

Professor i immunologi vid institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut (MBW). Utöver forskning, är jag engagerad i institutionens undervisning inom immunologi på såväl grund- som mastersnivå. Jag har uppdrag för flera tidskrifter och är ofta anlitad som granskare av tjänster, befordringar och forskningsanslag både i Sverige och utomlands.

 

Min forskargrupp studerar hur immunsystemet formas av interaktioner mellan immunceller och tarmbakterier. Vi har ett stort nationellt och internationellt samarbetsnätverk med forskare och kliniskt verksamma personer som möjliggör att vi kan studera biologiska processer i material från människa.

Forskargruppen består av 3 doktorander, 3 post-docs/forskare och flera svenska och internationella studenter.

 

Forskningen kan delas in i tre huvudlinjer:

1. Vi undersöker vilka molekyler/komponenter som är involverade i dessa mikrob-värd kommunikationer och vad de får för konsekvenser för immunologisk funktion. Fokus ligger här på den första tiden i livet, en period då både tarmfloran och immunsystemet genomgår en dynamisk fas av utveckling.

2. Förutom de basala biologiska funktionerna är vi också intresserade av att förstå om dessa bakterie-immun-interaktioner är annorlunda hos personer som utvecklar immunmedierade sjukdomar som astma och allergi.

3. Vi studerar även hur en skadad tarmbarriär, som kan uppstå vid cytostatikabehandling, påverkar hur tarmens epitelceller och tarmfloran signalerar till immunsystemet. Här undersöker vi också om vi kan använda vissa bakteriekomponenter som kan dämpa inflammatoriska svar för att motverka den inflammation som uppstår i tarmen vid en cytostatikabehandling.