Profiles

Eva-Maria Tebano Ahlquist

Eva-Maria Tebano Ahlquist

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 762 58
E-post eva-maria.ahlquist@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2604
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

PRESENTATION

Jag är universitetslektor i didaktik. Mitt forskningsintresse omfattar skolans fysiska miljö, skolbyggnadernas arkitektur och montessoripedagogik samt frågor som rör lärande och meningsskapande. Jag deltar i forskningsgruppen CMC, Competences for Modern Citizenship. År 2012 disputerade jag med avhandlingen ”Skolans levda rum och lärandets villkor –  Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö”. Därutöver har jag en grundskollärarexamen samt en internationell montessorilärarexamen. Sedan 2016 är jag redaktör för Open Access-tidskriften ”Montessori Research & Education” vilket inbegriper ett internationellt engagemang. Mellan år 2008-2012 var jag redaktör för tidskriften ”MER om Montessori”.

På institutionen är jag kursansvarig för följande kurser: Utvärdering och utveckling i undervisning och skola, 4,5 hp, som ingår i det gamla lärarprogrammet. Beträffande det nya lärarprogrammet ansvarar jag för kursen Utvecklingsarbete 2,5 hp. En del av min tjänst inbegriper kursansvar för den fristående kursen Montessoripedagogik 30 hp. Utöver kursansvar undervisar jag i kurserna jag nämnt ovan samt kursen Didaktik II. Inom samtliga kurser tydliggörs relationen mellan teori och praktik. Det innebär att kurserna har praktiska inslag där studenterna ges tillfällen att implementera teorier och tillämpa de redskap som fordras. Därefter granskar och diskuterar de sin undervisning. Syftet är att studenten ska utveckla ett reflekterande förhållningssätt inför sin egen framtida lärarprofession.

Min avhandling ”Skolans levda rum och lärandets villkor –  Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö” har en livsvärldsansats. Tolkningsram för att identifiera barns och ungas erfarenheter, intentioner och uttryck för mening utgörs av Heideggers ontologi och Merleau-Ponty som i motsats till en dualistisk syn på kropp och intellekt betonar dess odelbarhet. Avhandlingens slutsats indikerar att elever gärna söker sig till miljöer där de kan vara kroppsligt aktiva. En väl fungerande planering av den fysiska miljön, vilket inkluderar en rik uppsättning av didaktiskt material och andra artefakter, är därmed en av förutsättningarna för att barn och unga ska erbjudas en meningsskapande skolverksamhet.

 

PUBLIKATIONER

Ahlquist, Eva-Maria; Gustafsson, Christina; Gynther Per (2018). Montessoripedagogik: Utbildning för en hållbar värld. Red. Forsell, A. I: Boken om Pedagogerna. Stockholm: Liber

Ahlquist, Eva-Maria, et al., (2016). Montessori with an Open Approach. Journal of Montessori Research & Education. 1(1), pp.1–2. DOI:http://doi.org/10.16993/jmre.1

Ahlquist, Eva-Maria (2015): Erziehung und Bildung durch köperlichen Erfassen und Erkennen. Red. Klein-Landeck, M. Fragen an Maria Montessori; Immer noch ihrer Zeit Voraus? Eine Pädagogik auf dem Prüfstand. s. 71-91. Freiburg: Herder Verlag

Ahlquist Tebano, Eva-Maria (2012). Skolans levda rum och lärandets villkor: meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö . Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2012

Ahlquist, Eva-Maria; Gustafsson, Christina; Gynther Per (2011): Montessoripedagogik i dåtid och samtid. Red. Forsell, A. I: Boken om Pedagogerna s. 197 – 217. 6. [omarb.] uppl. Stockholm: Liber

Ahlquist, Eva-Maria (2010). Die Umgebung der Montessori-Schule als Ort zum Leben. MONTESSORI. Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, Heft 2/2010. Münster. Montessori-Vereinigung e.V. Sitz Aachen

Ahlquist, Eva-Maria; Gustafsson, Christina; Gynther Per (2005). Montessoripedagogik – en pedagogik för världens alla barn. Red. Forsell, A. I: Boken om pedagogerna, s.148 – 169. Stockholm: Liber

Ahlquist, Eva-Maria (2002). The Swedish school curriculum and the cultural approach. Siauliu: Siauliu Universitetas, Litauen, VO Mokslinis Metodinis Centras Scientia Educologica.

Ahlquist, Eva-Maria (2000). Läroplanen och det historiska perspektivet i grundskolans matematikundervisning – förutsättningar och begränsningar. En jämförande studie mellan Lpo 94 och montessoripedagogiken. Specialarbete, Lärarhögskolan i Stockholm

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2012. Eva-Maria Tebano Ahlquist, Tore West, Christina Gustafsson.

    This study examines the school’s physical environment as a place of learning, and takes its starting point in the phenomenology movement, inspired both by Merleau-Ponty’s thesis of man’s physical relation to the world and by the existential analysis represented by Heidegger which implies a mutual relationship between man and the world.

    Such a view rejects a standpoint which describes man as being divided between a material body and a thinking soul. Instead, there emerges an embodied self which engages in meaningful interaction with its surroundings. The choice of this standpoint has implications for the design of the school’s physical environment. Montessori pedagogy is one of the activity-based pedagogies which have designed the physical environment in line with this theory. The purpose of the study is to understand, but further to visualise, the way in which the conditions for learning for children and adolescents are created in schools, from pre-school to lower secondary level, which follow the Montessori pedagogy. The material for the empirical study has been gathered from Europe and the US and from differing social contexts. The reason for this is to discover what distinguishes the prepared environment. The study also discusses the way in which the argument for a form of schooling which is based on activity, from the early 20th century to the present day, has been addressed through the architectural design of schools.

    The thesis shows that the rich array of didactic material in the schools observed offers pupils the opportunity to perform activities which create meaning. The organisation of the environment provides the pupils with the necessary conditions to concentrate fully on their work and to complete their tasks without interruption.  I see the didactic continuity which prevails from pre-school to the lower secondary school in the Montessori schools studied as a prerequisite if the pedagogical activity is to offer meaning and create the conditions for learning in the way demonstrated by the empirical studies. 

Visa alla publikationer av Eva-Maria Tebano Ahlquist vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 8 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa