Profiles

Eva-Lisa Palmtag

Eva-Lisa Palmtag

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutet för social forskning
Telefon 08-16 25 73
E-post eva-lisa.palmtag@sofi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 F
Rum F 952
Postadress Institutet för social forskning 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i sociologi och tillhör forskningsgruppen för Levnadsnivåundersökningen (LNU) vid Institutet för social forskning (SOFI). Mitt forskningsintresse ligger inom familjesociologi och min avhandling fokuserar på konsekvenserna av skilsmässa/separation.

Undervisning

Grundnivå

  • Handledning av C-uppsatser
  • Tidigare seminarieledare på kursen "Grundläggande Sociologi" vid Sociologiska Institutionen

Forskning

  • Gähler, M. and Palmtag, E.-L. (2014): "Parental divorce, psychological well-being and educational attainment: Changed experience, unchanged effect among Swedes born 1892-1991". Social Indicators Research. Online Publication doi: 10.1007/s11205-014-0768-6.
  • Gähler, M. and Palmtag, E-L. (2014): "Ett sekel av förändrade uppväxtvillkor. Familj, boende och socioekonomiska förutsättningar under barndomen", pp. 52-76 in Evertsson, M. and Magnusson, C. (eds.), Dimensioner av ojämlikhet. Uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige, Stockholm: Liber.
  • Gähler, M. and Palmtag, E-L. (2014): "Skilda föräldrar, skilda liv. Familjeförhållanden som barn och levnadsförhållanden som vuxen", pp. 77-97 in Evertsson, M. and Magnusson, C. (eds.), Dimensioner av ojämlikhet. Uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige, Stockholm: Liber.

Senast uppdaterad: 9 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa