Stockholms universitet logo, länk till startsida

Evelina Fridell LifDoktorand

Om mig

Mitt pågående projekt handlar om konsulentstödd familjehemsvård, en typ av familjehemsvård då socialtjänsten betalar företag eller organisationer för hjälp med rekrytering av och stöd till familjehem.

 

Handledare: Stefan Wiklund

Bihandledare: David Pålsson

 

Projektet är en del av det FORTE-finansierade projektet Familjehem som samhällsåtgärd: ett lekmannauppdrag i en tid av professionalisering och privatisering

Forskningsprojekt