Stockholms universitet

Evelina Fridell LifDoktorand

Om mig

Mitt pågående projekt handlar om konsulentstödd familjehemsvård, en typ av familjehemsvård då socialtjänsten betalar företag eller organisationer för hjälp med rekrytering av och stöd till familjehem.

 

Handledare: Stefan Wiklund och David Pålsson

 

Projektet är en del av det FORTE-finansierade projektet Familjehem som samhällsåtgärd: ett lekmannauppdrag i en tid av professionalisering och privatisering

 

Publikationer

Evelina Fridell Lif (2023) The use of independent foster care agencies by Swedish local authorities: Do structural factors matter?, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2023.2166017

Evelina Fridell Lif, Lars Brännström, Bo Vinnerljung, Anders Hjern, Childhood Adversities and Later Economic Hardship among Swedish Child Welfare Clients: Cumulative Disadvantage or Disadvantage Saturation?, The British Journal of Social Work, Volume 47, Issue 7, October 2017, Pages 2137–2156, https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw167

 

Forskningsprojekt