Profiles

Photo Lina Mtwana Nordlund

Lina Mtwana Nordlund

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 12 51
E-post lina.mtwana.nordlund@su.se
Besöksadress Lilla Frescativägen 5
Rum N 226
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är intresserad av den marina miljön, speciellt kusthav och hur dessa områden fungerar och används av människor. I min forskning använder jag ett multidisciplinärt tillvägagångssätt, där jag arbetar med att länka flera olika forskningsämnen för att kunna förstå hur vi använder och påverkar kusthav. Jag är speciellt intresserad av socialekologiska system och jobbar specifikt med sjögräs, fiske, tidvattenzonen, ekosystemtjänster och förvaltning.

Undervisning

- Tropisk vattenvård (föreläsare)

- Tillämpad marin bevarandebiologi (föreläsare)

- Ekosystemtjänstförvaltning (föreläsare)

- Marin populations- och ekosystemdynamik (föreläsare)

Handledning av studentuppsatser

Om du är intresserad av att göra ett master eller kandidatarbete med mig som handledare så är du välkommen att kontakta mig via e-post. Inkludera gärna ett kort personligt brev och beskriv vilket ämne du är intresserad av samt CV med relevanta erfarenheter.

För närvarande har jag bland annat detta projekt:

Master thesis project "Seagrass management"

Inom vårt nystartade forskningsnätverk, Indo-Pacific Seagrass Network, finns flertalet möjligheter till examensarbeten med fokus på sjögräs och sjögräsassocierade arter. Exempel på möjliga projekt är och mer information finns här:

-Seagrass and associated fish in the Indo-Pacific

-Seagrass and associated invertebrates in the Indo-Pacific

-Mapping coastal ecosystems in the Indo-Pacific

-Gleaning in seagrass in the Indo-Pacific

 

Forskning

Projekt:

2018-2020: Establishing an Indo-Pacific Seagrass Network (IPSN) to assess linkages among marine biodiversity, ecosystem services and poverty. Vetenskapsrådet. Projektledare.

IPSN: ett forskningsnätverk för social-ekologisk sjögräsforskning i Indiska Oceanen

2018-2021: Seagrass biodiversity, social-ecological systems and poverty alleviation: a collaborative, comparative study in the Indo-Pacific (SeaSTEP). Vetenskapsrådet 2017-05535. Medarbetare.

Biologisk mångfald, mänskliga förutsättningar och fattigdomsbekämpning: en kollaborativ och komparativ studie av småskaligt sjögräsfiske i Indiska Oceanen och Stilla havet

2015-18: “Seagrass ecosystem functionality and conservation: A multi-disciplinary approach”. Formas. Projektledare.

2014: Föräldraledig

2012-13: “Intertidal management in the Western Indian Ocean – current status and future possibilities”. WIOMSA. Projektledare

 

Doktorsavhandling (Dec 2009-Sep 2012): People and the intertidal - Human induced changes, biodiversity loss, livelihood implications and management in the Western Indian Ocean.

 

Utbildning

2012: Filosofie doktorsexamen i biologi, Åbo Akademi Akademi universitet, Finland

2008: M.Sc. i marin biologi, tropiska marina miljöer, Stockholms Universitet

2007: M.Sc. i Biologi & Ekologi samtB.Sc. in Biologi, Uppsala Universitet

 

Publikationer – ett urval

Unsworth RKF, Nordlund LM, Cullen-Unsworth LC. In Press. Seagrass meadows support global fisheries production. Conservation Letters. https://doi.org/10.1111/conl.12566

Nordlund LM, Unsworth RKF, Gullström M, Cullen-Unsworth LC. 2018. Global significance of seagrass fishery activity. Fish and Fisheries. 399-412doi.org/10.1111/faf.12259

Hedberg N, von Schreeb K, Charisiadou S, Jiddawi NS, Tedengren M, Nordlund LM. 2018. Habitat preference for seaweed farming – A case study from Zanzibar, Tanzania. Ocean and Coastal Management, 154:186-195. doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.01.016

Nordlund LM, Jackson E, Nakaoka M, Samper-Villareal J, Beca-Carretero P, Creed J. 2017. Seagrass ecosystem services – What’s next? Marine Pollution Bulletin. doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.09.014

Gullström M, Lyimo LD, ...., Nordlund LM, Björk M. 2017. Blue Carbon Storage in Tropical Seagrass Meadows Relates to Carbonate Stock Dynamics, Plant–Sediment Processes, and Landscape Context: Insights from the Western Indian Ocean. Ecosystems, 1-16. doi.org/10.1007/s10021-017-0170-8

Nordlund LM, Koch EW, Barbier EB, Creed JC. 2016. Seagrass Ecosystem Services and Their Variability across Genera and Geographical Regions. PLoS ONE 11(10): e0163091. doi.org/10.1371/journal.pone.0163091

Nordlund, L.M. 2016.  Teaching ecology at university—Inspiration for change. Global Ecology and Conservation. 7:174–182. doi.org/10.1016/j.gecco.2016.06.008

Nordlund LM, de la Torre-Castro M, Erlandsson J, Conand C. Muthiga N, Jiddawi N, Gullström M. 2014. Intertidal management in the Western Indian Ocean – current status and future possibilities. AMBIO 43:1006-1019.

Knudby A, Nordlund LM, Palmqvist G, Wikström K, Koliji A, Lindborg R, Gullström M. 2014. Using multiple Landsat scenes in an ensemble classifier reduces classification error in a stable nearshore environment. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 28:90-101.

Nordlund LM, Gullström M. 2013. Biodiversity loss in seagrass meadows due to local invertebrate fisheries and harbour activities. Estuaries Coastal and Shelf Science 135:231-240.

Cullen-Unsworth LC, Nordlund LM, Paddock J, Baker S, McKenzie LJ, Unsworth RKF. 2013. Seagrass meadows globally as a coupled social–ecological system: Implications for human wellbeing. Marine Pollution Bulletin 83:387–397.

Nordlund LM, Kloiber U, Carter E and Riedmiller S. 2013. Chumbe Island Coral Park - governance analysis. Marine Policy 41:110-117. Invited paper.

Knudby A, Nordlund L. 2011. Remote sensing of seagrasses in a patchy multi-species environment. International Journal of Remote Sensing 32:2227-2244.

Nordlund L, Erlandsson J, de la Torre-Castro M, Jiddawi N. 2010. Changes in an East African social-ecological seagrass system: invertebrate harvesting affecting species composition and local livelihood. Aquatic Living Resources 23:399-416.

Besök gärna min Google Scholar profile för en komplett lista av publikationer.

Vetenskaplig kommunikation

Jag är aktiv på twitter. 

Jag är medlem i kommunikationgruppen på DEEP. Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.

Jag är även moderator bakom World Seagrass Association, där jag även är skattmästare.

 

Senast uppdaterad: 13 juli 2018

Bokmärk och dela Tipsa