Profiles

Eva Söderberg, foto: Per Arvidsson

Eva Söderberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post eva.soderberg@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 998
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

I grunden har jag en ämneslärarexamen i svenska och franska. 2004 disputerade jag i litteraturvetenskap på en avhandling med titeln Askunge, madonna eller feminist? Kontextuella läsningar av Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit vid Umeå universitet. Både före och efter disputationen har jag undervisat i litteraturvetenskap inom såväl lärarutbildning som fristående kurser. Utöver detta har jag utvecklat kurser i kreativt skrivande och varit handledare för studenter i kreativt skrivande för barn och unga. Sedan höstterminen 2013 är jag lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Undervisning

Jag undervisar i svenskämnesdidaktiska kurser/litteraturdidaktik inom lärarutbildningen, doktorandutbildningen och som fristående kurser. Inom samma område handleder och examinerar jag lärarstudenter på olika nivåer. Jag har även varit handledare för en doktorand, Eva Nilson vid Institutionen för språkdidaktik, som disputerade i mars 2017. Hennes doktorsavhandling har titeln Att skapa en läsare: Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet - åren 1968 till 2013.

Forskning

Min forskning rör två delvis överlappande områden: barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik. I ett avslutat projekt har jag utifrån teorier om genus och normaliseringsprocesser studerat barnlitteratur, litteraturreception, text- och bildrelationer och bland annat analyserat fenomenet Pippi Långstrump i vår tid och dödsmotivet i nordiska bilderböcker från 1960-talet och framåt. Ytterligare ett intresseområde är Girlhood Studies där det multidisciplinära forskarnätverket Flickforsk. Nordic Network for Girlhood Studies har varit ett viktigt forum sedan starten 2008 och där bland annat flickan i fiktionen undersökts inom ramen för ett antologiprojekt.

I ett pågående svenskämnesdidaktiskt projekt undersöker jag tillsammans med en forskargrupp på Institutionen för språkdidaktik litteracitetspraktiker i år F-6.

Filer

Senast uppdaterad: 6 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa