Profiles

Eva Wittbom

Eva Wittbom

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-674 71 46
E-post eva.wittbom@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket hus 24, Roslagsvägen 101
Rum 134
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Eva Wittbom är föreståndare för Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. AES arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om statlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Forskningen handlar om hur myndigheters interna verksamhetsstyrning fungerar för att uppnå politiskt ställda mål.

Undervisning

Eva undervisar på kurser i ekonomistyrning och vetenskaplig metod.

Forskning

I sin avhandling "Att spränga normer – om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering" behandlar hon en kombination av ämnesområdena ekonomistyrning och genus.  

Eva bedriver empiriskt grundad forskning som syftar till att förstå mer om hur statliga myndigheters interna styrning kan skapar effektivitet genom måluppfyllelse. Med en kristisk teoretisk ansats lyfter hon fram oanade effekter tillsammans med idéer om hur styrningspraktiken kan utvecklas.  

Publikationer

 

Senast uppdaterad: 9 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa