Profiles

Elisabeth Zetterholm

Elisabeth Zetterholm

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-674 76 77
E-post elisabeth.zetterholm@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent och universitetslektor i svenska som andraspråk. Jag disputerade 2003 inom ämnet fonetik vid Lunds universitet på en avhandling med titeln Voice Imitation. A phonetic study of perceptual illusions and acoustic success. Efter att under flera år ha forskat om röstens uttrycksmöjligheter och röstimitationer har jag sedan några år tillbaka i högre grad fokuserat på svenska som andraspråk och flerspråkighet i min forskning och undervisning.

Undervisning

Jag undervisar och föreläser på kurser med fokus på språk och lärande i ett flerspråkighetsperspektiv. Jag undervisar på lärarutbildningen, framför allt inom svenska som andraspråk, men även på masterkurser och doktorandkurser. Ibland undervisar jag även på uppdragsutbildningar. Jag är handledare och examinator för uppsatser och examensarbeten på olika nivåer inom svenska som andraspråk. Jag handleder också några doktorander med lite olika inriktningar.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är fonologi och fonetik samt litteracitet ur ett flerspråkighetsperspektiv. Ett stort forskningsfält är hur andra- och tredjespråksinlärare tillägnar sig det svenska språket och hur tidigare inlärda språk påverkar inlärningsprocessen på en fonologisk nivå. Det gäller såväl yngre som äldre inlärare. Detta studerar jag både i en svensk kontext och i undervisning av svenska utomlands. Utveckling av didaktiska metoder för att förändra och förbättra uttalsundervisningen i svenska som andraspråk är ett stort intresseområde inom min forskning idag. Jag studerar också uttalet ur ett lyssnarperspektiv och är intresserad av hur lyssnare förstår talare och attityder till ett svenskt uttal som ibland avviker från det som kallas standardsvenska.

Ett annat forskningsintresse är hur elevers flerspråkighet synliggörs i det flerspråkiga klassrummet och hur de yngre barnen får möjlighet att utveckla litteracitet på alla sina språk. Jag studerar skrivprocessen hos elever genom att använda mig av loggningsprogrammet ScriptLog.

Mina olika forskningsområden har genererat många samarbeten såväl inom Sverige som över nationsgränserna.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Elisabeth Zetterholm, Mechtild Tronnier.
 • 2017. Elisabeth Zetterholm. Educare - Vetenskapliga skrifter 1, 99-117
 • 2017. Elisabeth Zetterholm, Ewa Bergh Nestlog. Språk och norm, 178-186

  I de allra flesta svenska klassrum finns idag elever med olika språk utöver det svenska språket. Forskning (t.ex. Gibbons 2016) visar att det är värdefullt för såväl språk-som kunskapsutvecklingen att eleverna får möjlighet att använda alla sina språkkunskaper i skolan, det som kan kopplas till begreppettranslanguaging (García & Wei 2014). I en longitudinell studie har vi följt några elever från årskurs 1 till 3 på en skola som ligger i ett mångkulturellt område där svenska bara är ett av många språk som talas. I skolan är dock svenska det gemensamma språket.

 • 2017. Elisabeth Zetterholm, Åsa Abelin.

  Foreign accented speech does not always have an impact on intelligibility. However, a foreign accent may have an impact on verbal communication even though the listener understands the message and this is often related to listeners’ attitude. It is shown that listeners with the same first language (L1) rate their own accent more positively and comprehensible in comparison to listeners with other linguistic backgrounds. On the other hand, other studies show the opposite without any indication for intelligibility advantage for a speaker with the same first language as the listeners. Phonetic and phonological contrasts between languages also have an impact on foreign accent and the listeners’ judgments concerning intelligibility and pleasantness. In this pilot study, the aim is to examine if Somali listeners rate speakers with a Somali accent of Swedish higher for intelligibility and pleasantness compared to native listeners of Swedish, and whether attitudes to L2 speech did or did not differ from one another.

 • 2016. Maria Lindgren, Gudrun Svensson, Elisabeth Zetterholm.
 • 2017. Elisabeth Zetterholm. Proceedings of the 8th annual pronunciation in second language learning and teaching conference (ISSN: 2380-9566), 222-227

  Learning a new language as an adult is often a hard task, particularly the pronunciation of new speech sounds. Earlier research has shown (e.g., Bannert, 1990; Zetterholm & Tronnier, 2017) that second language learners of Swedish have difficulties learning to pronounce some Swedish vowels, especially the front rounded vowels, and distinguishing them from each other and from unrounded vowels. For intelligible speech, it is of importance that there is an audible distinction in the pronunciation of the different rounded vowels. Otherwise a native listener might misunderstand the speaker referring to the number of minimal pairs with the vowel as the distinctive feature. In comparison with languages around the world, the Swedish vowel inventory is relatively large (Ladefoged, 2005), and some are exotic from a worldwide perspective. These vowels are one of the most difficult pronunciation features of Swedish pronunciation for second language learners to master. The aim of this paper is to provide information about the vowels of Swedish with a focus on rounded vowels that are challenging for L2 learners of Swedish and to present some techniques to facilitate the accurate pronunciation of the exotic vowels.

Visa alla publikationer av Elisabeth Zetterholm vid Stockholms universitet

Filer

Senast uppdaterad: 20 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa