Profiles

Elisabeth Zetterholm

Elisabeth Zetterholm

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-674 76 77
E-post elisabeth.zetterholm@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 929
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent och universitetslektor i svenska som andraspråk. Jag disputerade 2003 inom ämnet fonetik vid Lunds universitet på en avhandling med titeln Voice Imitation. A phonetic study of perceptual illusions and acoustic success. Efter att under flera år ha forskat om röstens uttrycksmöjligheter och röstimitationer har jag de senaste åren i högre grad fokuserat på flerspråkighet i min forskning och undervisning.

Undervisning

Jag undervisar och föreläser på kurser med fokus på språk och lärande i ett flerspråkighetsperspektiv. Förutom att undervisa på lärarprogrammet och olika masterkurser samt på uppdragsutbildningar är jag även handledare och examinator för uppsatser och examensarbeten på olika nivåer. 

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsfokus är fonologi och fonetik samt litteracitet ur ett flerspråkighetsperspektiv. Ett stort forskningsfält är hur andra- och tredjespråksinlärare tillägnar sig det svenska språket och hur tidigare inlärda språk påverkar inlärningsprocessen på en fonologisk nivå. Det gäller såväl yngre som äldre inlärare. Utveckling av didaktiska metoder för att förändra och förbättra uttalsundervisningen i svenska som andraspråk är ett av mina stora intresseområden inom min forskning idag.

Ett annat forskningsfält är hur elevers flerspråkighet synliggörs i det flerspråkiga klassrummet och hur de yngre barnen får möjlighet att utveckla litteracitet på alla sina språk.

Mina olika forskningsområden har genererat samarbeten såväl inom Sverige som över nationsgränserna.

Filer

  • CV (142 Kb)

Senast uppdaterad: 31 oktober 2017

Bokmärk och dela Tipsa