Profiles

Kari Haarder Ekman

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post kari.haarder@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Forskning

Avhandling: "Mitt hems gränser vidgades". En studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet. (2010) Här ges en ny bild av skandinavismen - den var som kulturellt/litterärt projekt både lyckad och mycket omfattande, och var en viktig gemensam kulturell faktor att förhålla sig till för författarna i Skandinavien. Med författare som HC Andersen, Fredrika Bremer, CJL Almqvist, Björnson m.fl. samt kritikern Georg Brandes som exempel, visas det hur skandinavistiska idéer kom till uttryck på olika sätt och var av stor betydelse för det moderna genombrottets gemensamt skandinaviska karaktär.

Aktuella forskningsprojekt:

1. Skandinavismens effekter på språk/översättningsstrategier.

2. Turistens texter: om Lappland som tema i reseskildringar och populärvetenskaplig litteratur 1900-1920. Med fokus på Emilie Demant Hatt, Bengt Berg, Sven Ekman och Axel Hamberg samt texter utgivna av Svenska turistföreningen undersöks bilden av Lappland/Sápmi och inställningen till "vildmarken". Centrala begrepp: Ekokritik, turistlitteratur, reseskildringar.

Övriga forskningsintressen: Arktisk kvinnolitteratur: Skandinaviska Svalbardskildringar, samt Margit Söderholms författarskap. 

Senast uppdaterad: 17 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa