Profiles

Pernilla Rosell Steier

Pernilla Rosell Steuer

Universitetslektor, Studierektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 28
E-post pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 963
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor vid Institutionen för språkdidaktik sedan 2016 och har tidigare även arbetat som VFU-ansvarig på samma institution. Jag är filosofie doktor i tyska och disputerade 2004 på avhandlingen Ein allzu weites Feld? Zu Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis anhand der Kulturspezifika in fünf Übersetzungen des Romans "Ein weites Feld" von Günter Grass. För närvarande innehar jag uppdraget som studierektor för grundnivå och avancerad nivå på Institutionen för språkdidaktik.

Undervisning

Jag har för närvarande ingen undervisning på institutionen pga administrativa uppdrag, förutom handledning av självständiga arbete inom lärarutbildningen. Jag har tidigare undervisat på ett flertal kurser i språkdidaktik (engelskämnets didaktik och didaktik för moderna språk) inom lärarutbildningen. Jag har även handlett och examinerat självständiga arbeten på grundnivå och avancerad nivå. Tidigare har jag även undervisat i språkfärdighet i tyska på Stockholms universitet.

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom språkdidaktik och språkinlärning med fokus på engelskämnets didaktik och didaktik i moderna språk, särskilt tyska. I min tidigare forskning har jag fokuserat på översättningsteori med inriktning på översättningsteori och översättning av kulturspecifika ord från tyska till andra språk. Den senaste tiden har jag intresserat mig för grammatikundervisning och flerspråkighetsperspektiv i undervisningen i moderna språk.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa