Profiles

Fanny Perez Aronsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 13
E-post fanny.perez.aronsson@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 456
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Forskar på ungas identitetsskapande i separatistiska rum på nätet.

Masterexamen i genusvetenskap från Uppsala, med uppsatsen I don't belong anywhere. That's the problem.": (In)Between ethnicities, masculinities, and sexualities in Latino American coming-of-age novels.

Jag har tidigare arbetat inom ideella sektorn med frågor kring breddad rekrytering till högskola och universitet.

Undervisning

Jag undervisar framför allt på kurser inom lärarprogrammet, så som sociala relationer i skolan och fritidshemspedagogik IV: konflikthantering och ledarskap. Jag handleder också självständiga arbeten inom programmet för grundlärare med inriktning mot fritidshem och föreläser på masterkursen Narrativ analys.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Ungas identitetsformering i separatistiska rum på nätet

Handledare: Rickard Jonsson

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning identitet och normalitet

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa