Profiles

Fanny Pérez-Aronsson

Fanny Perez Aronsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 13
E-post fanny.perez.aronsson@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 456
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Fanny Pérez-Aronsson disputerade i januari 2021 i barn och ungdomsvetenskap och har varit verksam vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen sedan 2016. Hennes avhandling handlade om identitetsskapande i separatistiska rum på nätet, med fokus på berättelser och interaktion i separatistiska rum för unga som rasifieras. Hon är särskilt intresserad av gränsdragningar och förhandlingar av tillhörighet, görandet av gemenskap och hur aktivism diskuteras. För närvarande arbetar hon inom ett projekt på uppdrag från Barnombudsmannen.

Tidigare har hon arbetat med breddad rekrytering till högskola och universitet, med fokus på nyanlända ungdomar och unga från studieovana hem. Hon har en masterexamen i genusvetenskap från Uppsala Universitet och skrev sin masteruppsats om förhandlingar av maskulinitet, etnicitet och sexualitet i ungdomsromaner om latinopojkar. 

Undervisning

Fanny Pérez-Aronsson har undervisat i ett flertal kurser vid institutionen, dels kurser som Sociala relationer i skolan och Fritidshemspedagogik IV: Konflikthantering och ledarskap (på grundnivå), dels kursen Narrativ analys: berättande om och av barn och unga (på avancerad nivå samt doktorandnivå), och har även handlett självständiga arbeten inom programmet grundlärare med inriktning mot fritidshem.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Ungas identitetsskapande i separatistiska rum på nätet

Handledare: Rickard Jonsson och Tommaso Milani

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Publikationer

Pérez Aronsson, F. (2020). Do I look white? Creating community in online safe spaces for racialized youth. Dissertation. Stockholm: Stockholms universitet. Fulltext i DiVA.  

Pérez Aronsson, F. (2019). ”Åh vad kul, nu börjar det invandrare på skolan! Ungas upplevelser av rasism och överlevnadsstrategier i svenska skolan.” Educare, nr 4, s. 71-95. Fulltext i DiVA

Pérez Aronsson, F. (2018). "Främmande överallt - berättelser om hemland och tillhörighet i samtal på separatistiska nätforum." I Berättelser - vänbok till Héctor Pérez Prieto / [ed] Annica Löfdahl Hultman, Christina Olin-Scheller, Marie Tanner, Karlstad: Karlstads universitet, 2018, s. 159-167.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2019. Fanny Perez-Aronsson. Educare - Vetenskapliga skrifter (4), 71-95

    This article criticizes the idea of schools as institutions of anti-racist knowledge and values, as well as schools as institutions of equal opportunity for all students, by examining how youths retell experiences of racism within the Swedish education systemin online discussion fora. The study focuses on youths’ experiences of racism in meetings with teachers, in particular, as teachers are positioned as representatives of schools and often regarded as carriers of anti-racistknowledge and values to be taught to their pupils. Using a phenomenological approach, the study focuses how pupils attempt to reproduce institutional lifelines promoting school success and upwards social mobility and how such attempts are interrupted by teachers, all the while forcing the pupils to embody a “happy diversity”. The article uses netnographic data from two online forums for racialized youth to highlight their experiences as shared online in a “safe space”, created specifically for them, and how such spaces constitute an alternative educational space beyond the limitations and regulations of their everyday school environments.

  • 2018. Fanny Pérez-Aronsson. Berättelser - vänbok till Héctor Pérez Prieto, 159-167
Visa alla publikationer av Fanny Perez Aronsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa