Profiles

Fanny Gulliksson

Fanny Gulliksson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 763 40
E-post fanny.gulliksson@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 430
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

vid Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Nyckelord

Resiliens, välmående, personorienterade ansatser, mixed metoder, interpretativ fenomenologisk analys, holistiskt-interaktionistisk teoribildning.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Som doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vill jag närmare undersöka ungdomars välmående ifrån ett multikontextuellt perspektiv. Utifrån ett sådant perspektiv kan ungdomars levnadsvillkor förstås utifrån flera sammanhängande livsmiljöer. Studien kommer ha en sekventiell design med inslag av både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Särskilt fokus kommer att läggas på personorienterade ansatser för att på individnivå undersöka mönster av välmående och resiliens hos ungdomar mellan och inom olika kontexter. I avhandlingen kommer även Interpretativ fenomenologisk analys att användas för att ta del av ungdomars individuella livstillvaro. 

Huvudhandledare: Docent Kari Trost

Handledare: Professor Mats Trondman

Examen och tidigare forskningsintressen

Jag tog min masterexamen vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet och inriktade mig under utbildningens gång mot socialpsykologi, utvecklingspsykologi, psykometri samt interventionsforskning. Under min studietid var jag verksam som forskningsassistent i projektet PsPATHS (Pre-school edition of Promoting Alternative Thinking Stategies). I min masteruppsats utvärderade jag metoder och skalor som användes vid lekobservationer inom projektet. Jag har även arbetat som samordnare i projektet Engaging Multiple Generation Families in Research on Health, Acculturation, and Positive Development. 

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa