Profiles

Fanny Forsberg Lundell

Fanny Forsberg Lundell

Professor

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 34 62
E-post fanny.forsberg.lundell@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4 och 5 samt 10 C plan 5
Rum B 562
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Fil kand i franska, med spanska som biämne 2002. Fil dr i franska vid Stockholms universitet 2007. Har sedan dess arbetat i RJ-projektet Avancerad andraspråksanvändning (AAA) med franska och spanska som andraspråk (2007-2009). Från augusti 2010-december 2015 Akademiforskare i franska och italienska vid Kungliga Vitterhetsakademien. Docent i franska 2013.  Universitetslektor i fransk språkvetenskap fr. o. m januari 2015. Professor i franska från juni 2020. 

 

Undervisning

Grundläggande och avancerad nivå

  • Andraspråksinlärning (Franska III/IV)
  • ​Andraspråksinlärning: Romanska språk  (Avancerad nivå)
  • Handledning av kandidat- och masteruppsatser inom andraspråksinlärning och tvåspråkighet

Handledning av pågående avhandlingsprojekt:

Jenny Morales Ruiz (spanska): El componente pragmalingüístico y sociopragmático en la producción escrita: reconocimiento y ejecución de estudiantes suecos de ELE. SU. Handledare

Administrativa uppdrag

Ställföreträdande prefekt, Romanska och klassiska institutionen, 2018-

 

Forskning

Andraspråksinlärning/användning, språk och integration, pragmatik, talspråk (inom franska och spanska)

Forskningsprojekt 

Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning - betydelsen av sociala och psykologiska faktorer (VR-projekt, 2018-2021) (med Klara Arvidsson)

Motivation att läsa franska på universitetet i Sverige (med Klara Arvidsson)

Formulaic language and attitudes (med Suzie Beaulieu, Université Laval, Québec)

Avslutade projekt

  • High-level proficiency in second language use/ Avancerad Andraspråksanvändning, Nationellt program finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2006-2013.  Inom detta program, ingick jag i forskningsprojekt om formelstrukturers betydelse för kommunikativ kompetens inom avancerad andraspråksanväning och studerade dessa utifrån en rad olika perspektiv: situationell användning, korrelation med andra språkliga färdigheter samt korrelation med individuella skillnader, inom franska och spanska som andraspråk. För rapport av programmet se https://www.biling.su.se/forskning/avancerad-andraspr%C3%A5ksanv%C3%A4ndning-aaa-2006-2012-1.91825 

Vetenskapliga uppdrag

Medlem av Editorial Board för Eurosla Yearbook, JESLA

Återkommande referee-uppdrag för följande internationella tidskrifter: IRAL (International Review of Applied Linguistics), Eurosla Yearbook, LIA (Language, Interaction, Acquisition), International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, System, Language Learning.

 

 

Senast uppdaterad: 19 april 2021

Bokmärk och dela Tipsa