Profiles

Francesco Vallerossa

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post francesco.vallerossa@isd.su.se
Besöksadress Paviljong E-F
Rum 203
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand inom språkdidaktik fr.o.m. höstterminen 2018. 

Jag har tidigare läst klassiska språk vid Siena universitet och bland annat italienska vid Stockholms universitet. Jag är också nyligen examinerad lärare med italienska som ämne.

Forskning

Mitt forskningsområde är andra- och tredjespråksinlärning rörande verbmorfologi med beaktande av typologiska språkskillnader. 

I fokus står inlärningen av dåtidssystemet hos svenska inlärare av italienska utifrån kategorierna tempus och aspekt. Mot bakgrund av att svenskan och italienskan kodifierar dessa kategorier på olika sätt vill jag närmare undersöka vilka svårigheter som inläraren möter samt hur tidigare inlärda språk kan påverka inlärningsprocessen. 

Ett annat av mina intresseområden rör implicita och explicita inlärningsprocesser samt hur dessa kommer till olika uttryck vid utförandet av varierande typer av uppgifter, exempelvis skriftliga och muntliga.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa