Profiles

Lena Gerholm

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 78 21
E-post lena.gerholm@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 770
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag disputerade 1985 på avhandlingen Kulturprojekt och projektkultur. En fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet. Ett intresse har gällt akademisk kultur, Doktorshatten (1992, med Tomas Gerholm) samt Etnologiska visioner (1993), ett annat vardaglig förståelse av psykisk sjukdom, t ex Ondskans etnografi (1993, med Tomas Gerholm).

Forskning

Senare forskning kan sammanfattas i orden globalisering, genus, religion. En bok är Behag och begär. Kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och sexualitetens transformationer (1998) samt Embodying Culture. Perspectives on Transformtions of Gender, Health and Sexuality in the Complex Society (2000, med Ann Kristin Carlström och Ingrid Ramberg).

Senare projekt har gällt Äktenskap över gränser. En studie av hanterandet av skillnader i nära relationer mellan västerländska kvinnor och egyptiska, muslimska män. Till följd av migration samexisterar i dagens Sverige skiftande genusordningar. Detta projekt syftar till att analysera hur muslimska/orientaliska respektive svenska vardagliga sätt att se på kön, sexualitet och familj förhandlas på fem arenor: familjen, bostadsområdet, arbetet, moskén och rätten. I fokus står frågor om religionsfrihet, mänskliga rättigheter, jämställdhet, könssegregering, föräktenskaplig sexualitet, kvinnors fri- och rättigheter.

Delstudierna ordnas längs en axel av privat/offentligt samt grader av sociala spänningar. En för delstudierna sammanhållande fråga gäller religionens roll som vardagskunskap för tolkning och förståelse av det dagliga livet i Sverige, en annan hur omtolkningar sker hos såväl minoritet som majoritet i möten på de olika arenorna.

Den första arenan analyseras i delstudie 1 och 2 (Jenny Ask och Jesper Fundberg) om transmigrant föräldraskap: muslimskt moderskap/faderskap och gäller förhållandet mellan segregerad/hierarkisk och könsblandad/egalitär könsordning. I delstudie 3 (Maria Bäckman) studeras nya genusmönster bland etniskt svenska kvinnor i bostadsområden dominerade av muslimska normer rörande kön och sexualitet. Delstudie 4 (Pia Karlsson Minganti) studerar maskuliniteter i möten mellan "svenska" och "orientaliska" män i arbetslivet. I delstudie 5 (David Gunnarsson) analyseras moskéns guidade visningar som säte för förhandlingar om värden gällande kön, familj och sexualitet. Delstudie 6,(Simon Ekström) slutligen, fokuserar den rättsliga hantering som inträder när de vardagliga förhandlingarna brutit samman.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2011. Lena Gerholm. Kulturens byggstenar, 1-139
  • 2011. Lena Gerholm. Kompassriktning: 2000-talet. Festskrift till Catrina Ericson-Roos, 1-277
  • 2010. Lena Gerholm. Islam in the West.
  • 2009. Lena Gerholm. Tidens termik
  • 2006. Simon Ekström, Lena Gerholm.

    Till följd av m igration samexisterar i dagens Sverige skiftande genusordningar. Syftet med detta projekt är att analysera hur "muslimska/orientaliska" respektive "svenska" politiska sätt att se på kön, sexualitet och familj utmanar/s, omstrids och förhandlas på fem arenor: familjen, bostadsområdet, arbetsplatsen, moskén och rätten. I fokus står frågor om religionsfrihet, mänskliga rättigheter, jämställdhet, könssegregering, föräktenskaplig sexualitet, kvinnors fri- och rättigheter.

Visa alla publikationer av Lena Gerholm vid Stockholms universitet

Filer

Senast uppdaterad: 23 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa