Profiles

Giacomo Lindgren Zucchini

Giacomo Lindgren Zucchini

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 31 38
E-post giacomo.lindgren-zucchini@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 806
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har en juristexamen (2015) och en juris doktorsexamen i rättsvetenskap med inriktning mot skatterätt (2020). Båda mina examina är från Örebro universitet. Sedan 2021 är jag förordnad som universitetslektor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Undervisning

Min undervisning omfattar flera olika delar av skatterätten men avser huvudsakligen inkomst- och mervärdesskatterätt. Jag handleder även studentuppsatser. Utöver själva undervisningen har jag också ett stort intresse för universitetspedagogiska spörsmål.

Forskning

Mina forskningsområden är skatterätt och särskilt mervärdesskatterätt. Jag är även intresserad av frågor som rör rättsvetenskaplig teori och metod.

I min avhandling Composite Supplies in the Common System of VAT behandlas vad som är ett enda tillhandahållande inom EU:s gemensamma system för mervärdesskatt, samt hur skattebehandlingen av ett enda tillhandahållande bestäms om det är sammansatt av flera olika identifierbara beståndsdelar.

Samverkan

Min samverkan med det omgivande samhället sker framför allt i form av olika aktiviteter tillsammans med praktiskt verksamma jurister. Detta innefattar bland annat utbildningar och expertbedömningar.

Senast uppdaterad: 18 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa