Stockholms universitet

Goran MaljanAdjunkt

Om mig

Artiklar:

Undervisning i lässtrategier gynnar flerspråkiga elevers läsutveckling (Skolverkets forskningsbevakning)

Exponering för språket avgörande för hur vi tolkar sammansatta ord (Skolverkets forskningsbevakning)