Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Gunilla AvbyBitr. Universitetslektor

Om mig

Jag antogs som docent i pedagogik vid Stockholms universitet 2021. Min teoretiska expertis berör främst kunskapsanvändning och lärande i arbetet. Jag är särskilt intresserad av förutsättningar för lärande och utveckling av professionell expertis mot bakgrund av samhällets ökade tilltro till evidens. Samspelet mellan teori och praktik har en framträdande roll i min forskning, men också andra paradoxer som förekommer i arbetslivet, som exempelvis förhållandet mellan nytt och gammalt, struktur och kaos, kontroll och kreativitet, standardisering och flexibilitet.

Under de senaste åren har jag studerat förutsättningar för lärande och innovativt arbete i hälso- och sjukvården. Bland annat har jag och forskarkollegor vid Jönköping Academy tillsammans med praktiken utvecklat, prövat och utvärderat ett ledarstöd för att systematiskt arbeta med innovationsprocesser inom primärvården.

I oktober lanserar jag och kollegor vid Jönköping University det nya forskningsprojektet "System för ledarutveckling". Projektet har beviljats ​​12 miljoner kronor från KK-stiftelsen och deras program Synergy. Nyckelfrågan är att undersöka hur organisationer kan skapa hållbara system för ledarskapsutveckling som både bidrar till att organisationer når sina mål och att de kan hantera ständiga förändringar. För att uppnå detta kommer projektet att samarbeta med ett antal företag och organisationer som har ett starkt intresse för ledarskapsutveckling.

Jag har en mångsidig arbetslivserfarenhet som chef och HR-strateg inom offentlig verksamhet. Innan jag påbörjade min anställning vid SU var jag avdelningschef  och vetenskaplig ledare vid FoU Nordväst.

Jag har också haft nationella uppdrag som sakkunnig och forskare. Mitt senaste sakkunniguppdrag var för utredningen Framtidens socialtjänst.

Avhandling 

Avby, G. (2015) Evidence in practice. On knowledge use and learning in social work. Linköping: Linköpings Universitet.

Peer-review granskade artiklar

Hasson, H., Gröndal, H., Hedberg Rundgren, Å., Avby, G., Uvhagen, H. & von Thiele Schwarz, U. (2020) How can evidence-based interventions give the best value for users in social services? Balance between adherence and adaptions: a study protocol. Implementation Science Communications, 1(15).

Avby, G. & Kjellström, S. (2019) LearnOvation: an intervention to foster exploration and exploitation behavior in health care management in daily practice. BMC Health Services Research, 19(319).

Avby, G., Kjellström, S. & Andersson Bäck, M. (2019) Tending to innovate in a Swedish primary health care context. BMC Health Services Research, 19(42).

Karlsson, H., Avby, G. & Svendsen, T. (2019) QUAT – A tool for evalutating the quality of core assessments in child protection investigations. British Journal of Social Work, 49(7), 1875-1892.

Areskoug Josefsson, K., Avby, G., Andersson Bäck, M. & Kjellström, S. (2018) Workers´ experiences f healthy work environment indicators at well-functioning primary care units in Sweden: a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 36(4), 406-414.

Kjellström, S., Avby, G., Areskoug-Josefsson, K., Andersson Gäre, B. & Andersson Bäck, M. (2017) Work motivation among healthcare professionals: A study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden. Journal of Health Organization and Management, 31(4), 487-502.

Avby, G., Nilsen, P. & Ellström, P-E. (2017) Knowledge use and learning in everyday social work practice: A study in child investigation work. Child & Family Social Work. 21(4), 51-61.

Avby, G. (2016) Att genom reflektion organisera för en medveten och kunskapsrik praktik. Pedagogisk forskning I Sverige, årg. 21(3-4), 261-282.

Avby, G. (2015) Professional practice as processes of muddling through: a study of learning and sense making in social work. Studies in Vocational and Professional Education, 8(1), 95-113.

Avby, G., Nilsen, P. & Abrant Dahlgren, M. (2013) Ways of understanding evidence-based practice in social work: a qualitative study British Journal of Social Work, 44(6), 1366-1383.

Nilsen, P., Nordström G. & Ellström, P-E. (2012) Integrating research-based and practice-based knowledge through workplace reflection. Journal of Workplace Learning, 24(6), 403-415.

Läromedel och populärvetenskapliga artiklar

Avby, G. & Kjellström, S. (2021) Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs. Dagens Nyheter, debattartikel 2021-04-22.

Avby, G. (2018) Att utveckla professionell expertis. En bok om kunskap och lärande. Lund: Studentlitteratur.

Avby, G. & Kjellström, S. (2020) Innovationskraft i vardagens processer. Chefer & Ledare i vården, nr 4, årgång 52, s. 24-27.

Kjellström, S. & Avby, G. (2020) Metoder i vårdens vardag för att skapa kreativitet och delaktighet. Chefer & Ledare i vården, nr 4, årgång 52, s. 28-30.

Kjellström, S. & Avby, G. (2020) Hälsa Vårdmagasinet, nr 3, s. 16-17.

Avby, G, Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K., Andersson Gäre, B., Andersson Bäck, M. Sparf, A. & Siljehult, M. (2017) Samarbete bygger en stark primärvård. Dagens Nyheter 2017-08-17, ISSN 1101-2447.

Avby, G. & Arnsvik, A. (2017) Vem formar professionen? Socionomen, nr. 1, 2017, s. 74-75.

Nordström, G. (2004) Vuxnas lärande otydligt inslag i lärarutbildningar. Tidningen KOM, nr. 2 maj, 2004, årgång 30, s. 40-41.

Utredningar och andra tillämpade arbeten

Avby, G. (2018) En lärande socialtjänst. I SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst. Delbetänkande för Framtidens socialtjänst. Stockholm: Norstedts Juridik.

Kjellström S., G. Avby, M. Andersson Bäck, K. Areskoug-Josefsson. B. Andersson Gäre (2017) PM till Tillitsdelegationen, Ledarskap och arbetssätt vid välfungerade vårdcentraler.

Nordström, G. & Bengtsson-Sandberg, K. (2004) Kunskapslyftet – Ett lyft för hela själen. Högskolan i Jönköping: Encell.

Bokkapitel

Avby, G. (2016) Organizing for deliberate practice through workplace reflection. In S. Billett, D. Dymock & S. Choy (eds.) Supporting learning across working life: Models, processes and practices. Springer Publ. Netherlands.

Avby, G., Nilsen, P. & Ellström, P-E. (2015) Evidence-based practice in practice - the case of social work. In M. Elg, M. Klofsten, P-E. Ellström & M. Tillmar (eds.) Substainable development in organizations, Edward Elgar Publ., UK.

Nordström, G. (2009) Gränsöverskridande kunskapsbildning – praktik och teori i interaktion. In M. Elg & B. Andersson Gäre (eds.) Vägval och dilemman i interaktiv forskning. Högskolan i Jönköping.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Quality of the analysis-A performance management system for the analytical stage of child-protection investigations

    2020. Henrik Karlsson, Gunilla Avby, Tore Svendsen. Child & Family Social Work

    Artikel

    This article presents a performance management system for reviewing the quality of written analyses in child-protection investigations. The system, called quality of the analysis (QUAL), is based on the Swedish adaptation of the British Integrated Children's System and Framework for the Assessment of Children in Need and their Families called Children's Needs in Focus (BBIC). QUAL was applied to 280 child-protection investigations to review the compliance with the BBIC standards. The investigations took place in 2011 and 2014. The results indicate improvements in various quality indicators, such as answers provided to all investigative questions, both risk and protective factors documented, and an assessment of the child's need for protection or support documented. However, in 40% of the investigations from 2014, the analytical stage was more a summary than an analysis. Many countries struggle to find and develop tools that can provide feasible systematic feedback on professional performance and support quality improvement in child-protection work. We suggest that QUAL can be used as one method among others to develop and strengthen the analytical work in practice by visualizing and monitoring the written analysis. QUAL may function as a tool to stimulate professional development, facilitate organizational learning, and improve investigative work.

    Läs mer om Quality of the analysis-A performance management system for the analytical stage of child-protection investigations

Visa alla publikationer av Gunilla Avby vid Stockholms universitet