Profiles

Gunlög Sundberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 43 20
E-post gunlog.sundberg@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 674
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor, forskare och prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

 

Undervisning

Kurser

AN Bedöma och testa andraspråkskompetens, makro- och mikroperspektiv

 

Forskning

Forskningsintressen

Svenska som andraspråk; interaktionell sociolingvistik; samtal, interaktion och etnometodologi; arbetsplatskommunikation i ett flerspråkigt samhälle; språkpolitik; bedömning och testning av språkfärdighet; metodologi.

 

Forskningsprojekt

SweLL (RJ 2017-2019)

 

 

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Konferens A Friend in Need?
  2016. Elena Volodina (et al.). SLTC 2016

  In this article, we describe the research and societal needs as well as ongoing efforts to shape Swedish as a Second Language (L2) infrastructure. Our aim is to develop an electronic research infrastructure that would stimulate empiric research into learners' language development by preparing data and developing language technology methods and algorithms that can successfully deal with deviations in the learner language.

 • 2013. Gunlög Sundberg. Scandinavian Studies 85 (2), 205-232
 • 2012. Claes Garlén, Gunlög Sundberg.
 • 2009. Gunlög Sundberg. Nordand (2), 91-106

  Som samtalsdeltagare kan vi ställas inför kommunikativa dilemman som kan vara mer eller mindre uppenbara. Sådana dilemman kan ha att göra med motsägelsefulla krav i samtalet, såväl i den inre interaktionella organisationen av samtalet som i de yttre ramar som omger det.

  I samtal mellan personer med o(jäm)lika språkliga resurser, exempelvis i andraspråksamtal, kan dilemman vara knutna till förståelsen på både lokal och global nivå i det gemensamma meningsskapandet. I artikeln illustreras sådana kommunikativa dilemman med exempel från en studie av rekryteringssamtal med andraspråksbrukare. I studien analyseras frågor om starka och svaga egenskaper i samtal mellan fjorton arbetssökande och en rekryterare på ett bemanningsföretag.

  De kommunikativa dilemman som synliggörs i analysen - rekryterarens dilemma, den arbetssökandes dilemma och ett gemensamt dilemma - speglar även olika asymmetrier i de institutionella samtalen. Jag frågar mig på vilket sätt samtalsdeltagarna hanterar sina dilemman och om kommunikativa dilemman ställer speciella krav på lösningar eller kompromisser just i andraspråkssamtal

 • 2006. Gunlög Sundberg. Textvård, 102-110

  Allt fler skribenter i Sverige har lärt sig svenska i vuxen ålder. Deras texter kan många gånger innehålla grammatik- och ordvalsfel, samtidigt som de är informativa och välstrukturerade och fungerar mycket bra för sitt syfte. Hur ska man bedöma deras skrivförmåga? Det är en viktig fråga för lärare, arbetsledare och kamrater i skola och arbetsliv.

 • 2005. Gunlög Sundberg.
 • 2004. Gunlög Sundberg. Symposium 2003 Arena Andraspråk, 82-104
 • 2004. Gunlög Sundberg. Text i arbete/ Text at work, 198-206
 • 2004. Gunlög Sundberg. The Immigrant and the Workplace, 18-26
Visa alla publikationer av Gunlög Sundberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa