Profiles

Hans Aili

Hans Aili

Professor em.

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post hans.aili@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4 och 5 samt 10 C plan 5
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Som pensionär och emeritus professor i latin handleder jag en doktorand inom specialiteten nylatin och är själv i färd med att avsluta en rad mindre projekt som jag inledde under min aktiva tid. Dessa projekt är:

1. Peter Artedi, Ichthyologia, Leiden 1738. Jag har översatt detta pionjärverk inom fiskforskningen, skrivet av en ung svensk naturvetare som författade det på latin. Det har aldrig översatts till något modernt språk. Manuset befinner sig för närvarande på faktagranskning och skall därefter slutredigeras inför tryckningen. Det kommer att publiceras på Lantbruksakademiens förlag, troligen vintern 2017/18.

2. Jonas Locnaeus, Murus Sinensis, Uppsala 1694, och Eric Roland, De magno Sinarum imperio, Uppsala 1697. Två akademiska avhandlingar om Kina, troligen de första i Sverige. Utgåva av latintexten med engelsk översättning och kommentar. Det som återstår är en grundlig kontroll av latintexten och översättningen samt viss litteratursökning.

3. Cento satyricus in hodiernos motus Septentrionis, 1700, och Lusus verbalis in motus serios Septentrionales, 1700, två anonymt tryckta skådespel i centoform riktade mot Danmark, Sachsen och Ryssland vid Det stora nordiska krigets början. Utgåva av latintexen med engelsk översättning och kommentar. Manuset måste slutbearbetas.

4. Några påbörjade artiklar om den romerska konstprosans grammatik och stilistik, framför allt hos Cicero. 

 

Undervisning

Jag undervisar varje år inom någon av kurserna på grundutbildningsnivå, exempelvis nybörjarkursen i latin, syntax och stilistik (påbyggndadskursen) eller vulgärlatin (specialkurs), och står som utgivare av eller initiativtagare till en serie läromedel för latinundervisningen vid avdelningen.

Forskning

Min forskning faller inom tre olika delar. Den första utgår från min akademiska avhandling, The Prose Rhythm of Sallust and Livy (1979), och handlar om den romerska konstprosans stilistik. Detta ämne har vilat under många år men har på senare tid aktualiserats och lett till en ännu opublicerad pilotundersökning om upprepning och variation hos Cicero (”Movement in Repetition - Notes on a Stylistic Device in Cicero´s Catilinarian Speeches”). Denna kommer att bearbetas och utökas under år 2008. Artiklar som också handlar om romersk prosa men snarast är en utlöpare ur min undervisning är ”Caesar’s Elks and Other Mythical Creatures of the Hercynian Forest” (1995), där jag försöker lösa mysteriet med Caesars beskrivning av germanernas metoder för älgjakt, och en artikel om Lucretiaepisoden hos Livius (”Inflexible Roman Women” under tryckning).

Andra inriktningen utgör min forskning inom svenskt medeltidslatin, där de två textkritiska utgåvorna av Heliga Birgittas Revelationes (Bok IV 1992, Bok VIII 2002) är huvudnumren tillsammans med några uppsatser om den inverkan biktfadern Alfonso av Jaèn haft på textens utformning. Ett sidospår, kopplat till att jag under 1980-talet var redaktör vid Svenskt diplomatarium, är artikeln ”Ne memoria nostri pereat — Rhetoric and Preoccupation with Oblivion in a King’s Last Will” (2000). Arbetet med de textkritiska editionerna ledde mig in på frågan om de äldsta birgittahandskrifternas historia och struktur; här inleddes ett samarbete med professor Jan Svanberg (konstvetenskap), som utmynnade i Imagines Sanctae Birgittae (2003).

Den tredje forskningsinriktningen är svenskt nylatin, inte minst den propagandapoesi på latin som skrevs under det stora nordiska kriget (1700-1721). Jag har i flera år samlat och bearbetat material till en antologi, betitlad Bellona Carolina, och hoppas kunna fullborda detta projekt inom en inte alltför avlägsen framtid. Inom nylatinet arbetar jag även med en textkritisk utgåva (med översättning och kommentar på engelska) av de två första akademiska avhandlingar som handlar om Kina, nämligen Jonas Locnaeus ”Murus Sinensis” (Uppsala 1694) och Eric Rolands ”De magno Sinarum imperio” (Uppsala 1697); detta arbete presenterades vid en konferens i Shanghai i september 2006; konferensartikeln bär titeln ”Zhongguo changcheng: Ruidian shoupian youguan Zhongguo de xueshu lunwen” (“The Great Wall of China – The First Swedish Academic Dissertation on China”).

Ett större projekt jag arbetar på inom det vetenskapliga nylatinet är en översättning till svenska av Peter Artedis Ichthyologia (Leiden 1738); Artedi var nära vän till Linné under tio år i Uppsala och framstår som en av de stora pionjärerna inom klassificeringen av fiskar.

Senast uppdaterad: 21 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa