Stockholms universitet

Sven Åke HeedProfessor emeritus

Om mig

Sven Åke Heed är professor emeritus vid Stockholms universitet sedan 2008. Han har i sin forskning huvudsakligen inriktat sig på estetiska och teoretiska frågor.

Forskning

Sven Åke Heed disputerade 1983 vid Lunds universitet på avhandlingen Le Coco du dada. Victor ou Les enfants au pouvoir de Roger Vitrac: texte et représentation. Med hjälp av en teatersemiotisk metod visar den hur olika betydelser kan genereras ur en och samma dramatext, beroende på vid vilket tillfälle och i vilket sammanhang pjäsen sätts upp. Teatersemiotiken, som vid tiden för avhandlingens tillkomst ansågs vara innovativ, är en metod som med samma teoretiska bas kan närma sig två så olika estetiska objekt som en pjästext och den uppsättning den gett upphov till på teatern. Metoden presenterades på ett populärvetenskapligt sätt i böckerna En väv av tecken (1989) och Teaterns tecken (2002), vilka båda använts som kurslitteratur inom teatervetenskapen och andra närliggande ämnen.

Alltsedan disputationen har fransk teater – och särskilt 1900-talets avantgardeteater – stått i fokus för Heeds forskning. Nästa större studie i ämnet kom 1996 med Roger Blin. Metteur en scène de l'avant-garde (1949-1959), som ingående studerar Blins tidiga uppsättningar på alternativa scener i Paris av dramatiker som August Strindberg, Arthur Adamov, Samuel Beckett och Jean Genet. Särskilt uruppförandet av I väntan på Godot (1953) ägnas här en ingående studie. För svenskt vidkommande uppmärksammades också analysen av Strindbergs Spöksonaten, som 1949 gavs i regi av Blin, kanske under inflytande av Antonin Artauds bevarade men aldrig förverkligade regiprojekt för en planerad uppsättning av pjäsen. Att Blin, som stått Artaud nära och ledsagat honom under hans sista år, valde att göra sin regidebut med just denna pjäs visar på en kontinuitet inom det franska avantgardet.

Den skandinaviska dramatiken – Ibsen och Strindberg – stod i centrum för ett flerårigt samarbete med en forskargrupp med internationella förgreningar. Vid ett antal symposier i olika länder (Sverige, Norge, Danmark, Italien, Frankrike, Grekland) har Heed presenterat studier i de båda skandinaviska giganternas verk och moderna uppsättningar av deras pjäser. I volymen Ibsen in the Theatre (2009) samlades bidragen från en konferens vid Stockholms universitet under samma rubrik.

Under åren 2004-2007 ingick Heed i ledningsgruppen för ett stort nationellt projekt, Teater i Sverige, en särskild programsatsning av Vetenskapsrådet för att skriva en ny svensk teaterhistoria från äldsta tid till nutid. Förutom skribent var Heed också bandredaktör för två av de tre banden i den färdiga publikationen Ny svensk teaterhistoria 1-3 (2007).

En annan forskargrupp som Heed haft ett kontinuerligt samarbete med under många år kring de franska 1600-talsklassikerna (Corneille, Racine, Molière) är en grupp som fortfarande är aktiv under ledning av Georges Forestier (Université de Paris-Sorbonne). Gruppen har varit tongivande i förberedelserna inför och genomförandet av Racine-jubiléet (1999) och senast inför Molière-jubiléet under 2022. Samarbetet har resulterat i ett antal artiklar kring de franska klassikerna och deras verk med tonvikt på moderna uppsättningar, och senast en utgåva av sex komedier av Molière i nyare svenska översättningar (2021).

Bland senare publikationer

Ny svensk teaterhistoria 1-3, huvudredaktör Tomas Forser, Gidlunds, Hedemora 2007. [Bandredaktör Band 1 och 3.]

Molière, Komedier, Faethon, Stockholm 2021. [Översättning av Den inbillade sjuke, förorden till De löjliga preciöserna, Hustruskolan och Tartuffe, samt Inledning och Efterord.]

Artiklar

ʺPostmodern Strindberg or the End of Gravityʺ i North-West Passage, no 6, Torino 2009.

ʺIngmar Bergmans arbete med texten – i två uppsättningar för Radioteatern av Strindbergs Första varningen (1960) och Leka med elden (1961)ʺ i Replikernas platser, Festskrift till Dag Nordmark, Karlstad University Press 2010.

« Strindberg et le rêve d'un théâtre artistique » i « Strindberg en héritage », Études Germaniques, 68e année, No 4, oct-dec 2013, Klincksieck, Paris 2013.

ʺTurks Untamed. Representations of Arabs on the Contemporary French Stageʺ i Stage/Page/Play, Festskrift till Bent Holm, Multivers Academic, København 2016.

« L'Orestie – transmission et actualité du mythe » i « Du personnage au mythe. Avatars et métamorphoses », Degrés, Quarante-cinquième année, no 169-170, printemps-été, Bruxelles 2017.

« Depuis l'Antre du Lion jusqu'à Drottningholm : la première réception de Molière en Suède (1670-1771) » i « La première réception de Molière dans l'espace européen (1660-1780) », Littératures classiques, no 106, Presses Universitaires du Midi, Toulouse 2021.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Sven Åke Heed vid Stockholms universitet