Profiles

Helena Günther

Helena Günther

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 37 80
E-post helena.gunther@ark.su.se
Besöksadress Lilla Frescativägen 7
Rum 351
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Utbildad arkeolog vid Stockholms Universitet 1993. Anställd inom uppdragsarkeologin mellan 1989 - 2007. Därefter lärarutbildning och arbete i skola och förskola. Vid sidan av läraryrket masterstudier i religionshistoria och arkeologi.

Avhandlingsprojektets arbetstitel lyder: Djur och människor i norra Fennoskandiens stenålder -  relation i kontinuitet och förändring

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera djurs betydelse under Nordfennoskandisk stenålder och hällbildernas roll i djur-människa relationer. Inom arkeologin strävar man för närvarande efter att frigöra sig från etnocentriska och antropocentriska perspektiv på djur. Trots det angrips djurmotiven i hällkonst alltjämt från en horisont avlägsen både verkliga djur och människors erfarenheter och behov av dem. Ambitionen i projektet är att utgå från teoretiska förutsättningar där djur, jämte diskursiva och erfarenhetsmässiga aspekter, själva är aktiva medskapare i de meningsbyggande processerna kring dem. Etologi och kontextualiserad kunskap från nordliga jägarsamhällen tillsammans med konkreta exempel på interaktioner med djur utifrån både arkeologiska och etnografiska källor erbjuder nya ingångar till hällbilderna och utgör ett sällan brukat komplement till de ofta förenklade modeller och top-down-teorier som dominerar fältet djur-människa relationer. Jag är särskilt intresserad av sambanden mellan normer, värden och kunskap i relation till livsmiljön, och hur de har gestaltats och kommunicerats över tid.

Handledare: Fredrik Fahlander docent i arkeologi vid Stockholms universitet

Bihandledare: Ingrid Fuglestvedt  associate professor i arkeologi, universitetet

Senast uppdaterad: 21 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa