Profiles

Hedda Jansson

Hedda Jansson

Gästdoktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post hedda.jansson@rel.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Pågående avhandlingsarbete

Mitt avhandlingsarbete med arbetstiteln ”Solbadets Buddha – teori och praktik i Ellen Keys livstro” är en undersökning av Ellen Keys livsåskådning  och hur hon i sitt idébygge relaterar till österländska religionstraditioner, vilka introducerades i Europa under sent 1800-tal. Genom översättningar av buddhistiska och hinduiska texter, liksom i omtolkningar inom esoteriska traditioner som den teosofiska, blev inte bara den kristna hegemonin ifrågasatt, utan dessutom formulerades religiösa alternativ som fick stor genomslagskraft. Ellen Key (1849 – 1926) var starkt influerad av de nya idéströmningarna och kom att representera de rörelser, som var del av det moderna samhällets utveckling: kristendomskritiska, feministiska och pro-religiösa. Avhandlingen diskuterar på vilket sätt hennes livsåskådning tillhör den samtida diskursen kring avförtrollning, sekularisering och modernitet.

 

Undervisning

Undervisning och arbete

Jag undervisar sedan 2017 i religionshistoria och religionsteologi på Ersta Sköndal Bräcke Högskola och uppsatshandleder studenter i religionsvetenskap på Stockholms universitet.

2003 - 2016 arbetade jag som föreståndare på Ellen Keys Strand (museum och gästhem) i Ödeshög, Östergötland, och bor sedan 2004 strax utanför samhället. Sedan 2005 föreläser jag om Ellen Key, villa Strands historia och estetik, religion och samhälle, feminism och andlighet, samt österländska religioner i egna firman Bilda Mening HJ och i samarbete med Folkuniversitetet. Jag är sedan 2010 koordinator för nätverket EKIR, Ellen Key International Research Network, som består av ett 40-tal forskare från 6 europeiska länder, och som träffas årligen för forskningsuppdatering och initiering, åren 2012-2013 med stöd av Riksbankens jubileumsfond.

Forskning

Publikationer och konferensbidrag i urval

“Life Philosophy of Ellen Key” ur “Introduction. Ellen Key and the Birth of a new Children’s Culture” i Ricerche di Pedagogia e Didattica / Journal of Theories and Research in Education, Bologna 2016

”Denna Dagen ett liv – von Thorild bis Melcher” i Neues Licht auf Ellen Key. Biographische Skizzen über eine europäische Vordenkerin (red Margrit Hansen (Hrsg.) Flensburg 2017

Ellen Key, bibliografisk artikel i Oxford Childhood Studies Bibliography, (2018).

”Ellen Key och bildningens ideologi”, i jubileumsskrift för Folkuniversitetet 100 år (2018).

”Med skönheten som religion”, föredrag på Östergötlands museum, arr. Linköpings universitet, september 2016.

”Religion and emancipation”, bidrag till konferensen Tradition and Transformation, Cambridge september 2017

Senast uppdaterad: 4 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa