Profiles

Helena Ek, doktorand i idéhistoria

Helena Ek

Timlärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 46 85
E-post helena.ek@idehist.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i Idéhistoria sedan februari 2012. Jag har tidigare studerat historia och litteraturvetenskap vid Northumbria University och Linköpings universitet, samt har en magisterexamen i Medicinhistoria från universitetet i Newcastle upon Tyne, England.

Forskning

Avhandlingsprojekt
Mitt avhandlingsprojekt undersöker sexualiserade diagnoser inom svensk psykiatri under 1800-talets andra hälft, främst nymfomani (hos kvinnliga patienter) och psykisk sjukdom som ansågs vara orsakad av onani (hos män).

Under 1800-talets första hälft inrättades en rad statsstyrda centralhospital för vård av sinnessjuka patienter i Sverige, och antalet patienter kom att växa stadigt under decennierna fram till sekelskiftet. Psykiatrin sökte fortfarande att fullt ut etablera sig som en fullvärdig medicinsk disciplin under den här perioden, och dess perspektiv formas och befästs såväl i publicerade texter som i den kliniska verksamheten.

Projektets syfte är att utforska de ovannämna diagnosernas status, användning och utveckling i den medicinska litteraturen, deras praktiska användning som diagnostiska verktyg vid psykiatriska institutioner, samt representationer och porträtt av dem i samtida populärlitteratur.

Jag kommer att följa patienternas ”historia” från de vittnesmål om symptom och beteenden som lämnas av lekmän, familjemedlemmar och andra närstående, till den mer formaliserade journal som upprättades av läkaren på hospitalet, samt jämföra med eventuella skönlitterära porträtt av liknande (sjukdoms)tillstånd. Jag hoppas att på detta sätt kunna peka på en interaktion mellan medicinska och samhälleliga attityder till och förståelser av dessa sexualiserade sjukdomstillstånd.

Huvudhandledare: Elisabeth Mansén

Handledare: Karin Dirke

Intresseområden: Medicinens kulturella och sociala historia, psykiatrihistoria ca 1750-1900.

Idéhistoria som forskningsområde.

Senast uppdaterad: 2 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa