Profiles

Helena Lindqvist

Timlärare spanska

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post helena.lindqvist@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 5
Rum B 433
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt avhandlingsprojekt

(Des)fluidez y el empleo de marcadores metadiscursivos en español L2

Steg ett i avhandlingen går ut på att undersöka användningen av talreglerande diskursmarkörer hos L2-inlärare av spanska i början och slutet av deras vistelse i Spanien, att jämföra med användningen hos infödda användare, samt dessutom att kartlägga en utvecklingsgång hos inlärarna, vad denna utveckling består i och vilka individuella skillnader som förekommer.

Steg två består i att undersöka hur talreglerande diskursmarkörer påverkar inlärarnas muntliga diskurs på ett mer generellt plan, särskilt med avseende på fluency. Den huvudsakliga frågan är huruvida en utvecklad användning av diskursmarkörer också genererar högre fluency.

Det material jag använder i min studie är inspelningar av konversationer och rollspel mellan svenska inlärare och infödda talare av spanska. Deltagarna i studien är utbytesstudenter vid spanska universitet och de har spelats in vid två tillfällen, i början och slutet av sin fem månader långa vistelse.

Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa