Profiles

Hélène Ohlsson, doktorand i teatervetenskap

Héléne Olsson

Fil.dr

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 15 45
E-post helene.ohlsson@teater.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Hélène Ohlsson är doktorand i teatervetenskap och har en bakgrund som skådespelerska, regissör och manusförfattare och är utbildad vid Stockholms universitet och Ecole Jacques Lecoq i Paris. Som skådespelerska har hon varit knuten till bland annat Västanå Teater och Riksteatern, som regissör har hon arbetat med bland annat Dalateatern och Västerbottensteatern. Hon har även varit verksam som dramalärare och dramaturg.

Forskning

Teaterdivan Ellen Hartman – provokativ och folkkär

Avhandlingens syfte är att genom skådespelerskan Ellen Hartman (1860-1945) undersöka femininitet och divaskap, karriärstrategier och spelstil för att belysa hennes insats och betydelse för svensk teater under fin-de-siècle. Studien bidrar även till kunskap om skådespelerskans yrkeshistoria och Hartmans roll som celebritet i nordisk offentlighet vid denna tid. Hartman var en folkkär skådespelerska, men upplevdes också som provokativ som Gustaf Frödings recension av hennes gästspel i Karlstad 1894 vittnar om. Han skrev att de är många ”som skrivit och talat väl och illa om fru Ellen Hartman. Det är icke lätt att skriva något nytt och jag har inga anspråk på att göra det”.[1] 

I motsats till Fröding har jag anspråk på att skriva något nytt om Hartman. Avhandlingens syfte följs upp genom följande forskningsfrågor:

  • Hur iscensatte Ellen Hartman femininitet?

  • Vilka divakoder var av betydelse för henne?

  • Vad karaktäriserade hennes spelstil?

  • Vilka karriärstrategier använde hon sig av?

Speglad genom hennes historia ämnar jag även bidra till kunskapen om den så kallade gamla Dramaten på Kungsträdgårdsgatan under 1800-talets två sista decennier. I avhandlingen kommer Hartman även att skrivas in i 1800-talets divatradition.

Denna avhandling är skriven i ett genusperspektiv med företrädesvis kritiska femininitetsstudier och med vissa queerteoretiska begrepp, ett feministiskt historiografiskt perspektiv, samt begrepp från divastudier. Disputation planeras till juni 2018.

Nyckelord: Ellen Hartman, femininitet, pariafemininitet, diva, divakod, karriärstrategier, skådespelarkonst, spelstil, demonisering, historiska skådespelerskor.

[1] Gustaf Fröding, Tidningsuppsatser volym IV, ”Fru Ellen Hartman”, Stockholm: Bonniers förlag, s. 129. Ursprungligen tryckt i Karlstads Tidning 1894-02-17.

Senast uppdaterad: 11 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa