Profiles

Henrik

Henrik Pompeius

Samverkansstrateg

View page in English
Arbetar vid Samverkansavdelningen
Telefon 08-674 72 59
E-post henrik.pompeius@su.se
Besöksadress Aula Magna, Frescativägen 6
Rum 278
Postadress Samverkansavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Samverkansstrateg med uppdrag att utveckla och fördjupa relationerna till externa parter, ex donatorer och andra nyckelpersoner för Stockholms universitet. Utgör ett strategiskt stöd för avdelningen avseende externa relationer och i universitetsövergripande samverkansprojekt med näringsliv och samhälle. Koordinerar därutöver det löpande arbetet med Stockholm Resilience Centre´s (SRC) International Advisory Board, bestående av nyckelpersoner från internationellt näringsliv och politik.
Utbildad Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Journalistutbildning från Stockholms universitet.

Senast uppdaterad: 11 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa