Profiles

Petra Herzfeld Olsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 13 17
E-post petra.herzfeld-olsson@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 858
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Petra Herzfeld Olsson är docent i civilrätt och universitetslektor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskningsområden är arbetsrätt, europarätt och mänskliga rättigheter. Hon är särskilt intresserad av internationella aspekter av arbetsrätten.

I sin avhandling undersökte Petra omfattningen av skyddet för den fackliga dimensionen av föreningsfriheten i FN:s, Europarådets och EU:s regelverk. Intresset för skyddet av mänskliga rättigheter i arbetslivet och växelverkan mellan olika rättsliga nivåer har fortsatt att prägla forskningen. Under senare år har forskningsfrågor relaterade till arbetskraftsmigration fått stort utrymme. I ett antal forskningsprojekt har Petra både på egen hand och tillsammans med andra forskare behandlat EU:s framväxande regelverk för arbetskraft från tredje land och dess effekter på nationell nivå, t ex i National Effects of the Implementation of EU Directives on Labour Migration from Third Countries (Kluwer Law International, 2016). Tillsammans med professor Catharina Calleman är hon redaktör för en antologi om villkoren för tredjelandsmedborgare som arbetar i Sverige, Arbetskraft från hela världen - hur blev det med 2008 års reform (Delmi 2015). År 2019 avslutades det av IFAU finansierade forskningsprojektet Equal Treatment of Highly Qualified Labour Migrants (WP 2019:14) liksom projektet Likabehandlingsprincipens olika ansikten (Iustus 2019) som genomfördes tillsammans med Kerstin Ahlberg (SU), Katia Cejie (UU) och Thomas Erhag (GU). Från 2018 och tre år framåt leder och medverkar Petra i forskningsprojektet A sustainable and inclusive Swedish labour law - the way ahead (Vetenskapsrådet). Medverkar gör även professor Niklas Bruun och jur. dr Erik Sjödin, Stockholms universitet, jur dr Peter Andersson, Göteborgs universitet och professor Tonia Novitz, Bristol University. Petra har tidigare arbetat vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetslivsinstitutet.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2019. Petra Herzfeld Olsson.
  • 2019. Petra Herzfeld Olsson (et al.).
  • 2019. Petra Herzfeld Olsson, Laura Carlson, Vincenzo Pietrogiovanni.

    This anthology comprises articles written by Swedish labour law researchers representing every university in Sweden. Its theme, labour law and the welfare state, is topical as the current promotion of markets, national, regional and international, arguably cannot legitimately take place without at the same time safeguarding labour and other social rights. One of the most salient characteristics of Scandinavian welfare states can be seen as the fusion of welfare and employment. Swedish trade unions, alone or together with the employer organisations, often have stepped in and adopted measures to complement state-based social security systems. The articles in this anthology address different aspects of the relationship between the Swedish labour law model and the welfare state.

  • 2020. Petra Herzfeld Olsson. Juridisk Tidskrift (3), 638-670
  • 2020. Petra Herzfeld Olsson (et al.). Juridisk Tidskrift (3), 619-623
Visa alla publikationer av Petra Herzfeld Olsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa