Profiles

Henrik Flink

Henrik Flink

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Zoologiska institutionen
E-post henrik.flink@zoologi.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 18 B
Rum D 546
Postadress Zoologiska institutionen: Etologi 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är sedan januari 2017 doktorand i etologi på Stockholms universitet. Min forskning rör främst djurs beteenden, i synnerhet kognitiv förmåga hos fisk. Men jag är också intresserad av akvatisk ekologi.

Forskning

Min forskning handlar om hur medfödd kognitiv förmåga påverkar hur djur svarar på, och lär sig att förhålla sig till, olika faktorer i sin miljö.

Främst undersöker jag inlärningsbeteende och beslutsfattande hos guppy (Poecilia reticulata).

Jag arbetar också med att undersöka det makroevolutionära förhållandet mellan hjärnstorlek och kognitiv förmåga hos broskfiskar. Här kombinerar jag experimentella kognitionsstudier med fylogenetisk komparativ analys.

Publikationer (Refereegranskat)

2017

Consequences of eye fluke infection on anti-predator behaviours in invasive round gobies in Kalmar Sound. Flink H, Behrens JW and Svensson PA. Parasitol Res doi:10.1007/s00436-017-5439-5

2015

Nest size preferences and aggression in sand gobies (Pomatoschistus minutus). Flink H and Svensson PA. Behav Ecol Sociobiol doi:10.1007/s00265-015-1964-3

Senast uppdaterad: 21 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa