Profiles

Hilda Jacobsson, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet

Hilda Jakobsson

Vikarierande lektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 70 05
E-post hilda.jakobsson@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1984. Fil. mag. i litteraturvetenskap och fil. kand. i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Uppsatser om bland annat Agnes von Krusenstjernas författarskap, flickböcker, gotik och fantasy. Doktorand sedan september 2012.

Jag är med i arrangörsgruppen för Queerseminariet, ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet. På Institutionen för kultur och estetik är jag med i jämställdhets- och jämlikhetsgruppen, och ansvarar för litteraturvetenskapens lärarbibliotek. Jag har undervisat på kursen "Ungdomslitteratur och ungdomsskildring" och haft förtroendeuppdrag i Doktorandrådet, Humanistiska fakultetsrådet och Centrala doktorandrådet.

Forskning

Avhandlingsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt utforskas beröringspunkterna mellan den svenska författaren Agnes von Krusenstjernas (1894–1940) romaner, vilka befinner sig i ett gränsland mellan vuxen- och ungdomslitteratur, och flickboksgenren. Utifrån queer- och intersektionell teori undersöker jag hur romanerna behandlar ett i flickboken återkommande motiv, protagonistens utveckling från flicka till kvinna i möte med kärleken och sexualiteten.

Handledare

Boel Westin
Claudia Lindén

Intresseområden

Kärleksskildringar, sexualitetsskildringar, barn- och ungdomslitteratur, flickböcker, populärkultur, queerteori, intersektionell teori.

Publikationer

2014. Recension av Kvinnorna gör mannen. Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500–2000, red. Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder, i Tidskrift för litteraturvetenskap, årg. 44: 3–4, s. 150–153, http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/3230/2695

2013. "Att skilja äkta kärlek från falsk. Manliga och omanliga kroppar i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullaserie", i Barnboken, årg. 36 [elektronisk resurs], http://www.barnboken.net/barnboken/index.php/clr/article/view/150

2009. Flickstaden. Flickbokens diskurs och sadomasochism i Agnes von Krusenstjernas Ninas dagbok, Helenas första kärlek och Fröknarna von Pahlen, magisteruppsats i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78481

2006. "Sam & Frodo", i Pride magazine, s. 36–39. Populärvetenskaplig version av "Queera hobbitar. Samkönat begär i J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings", b-uppsats i genusvetenskap, Stockholms universitet, 2004, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-78519

Senast uppdaterad: 18 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa