Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hillevi Lenz TaguchiProfessor

Om mig

Professor och biträdande avdelningsföreståndare

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Ämnesansvarig för disciplinämnet Förskoledidaktik på avancerad och forskarnivåerna. Leder ämnesrådet och handledarkollegiet i förskoledidaktik, seminarieansvarig för doktorandseminarierna.

Jag disputerade 2001 i pedagogik vid Stockholms universitet på en avhandling om förskollärares förändringsarbete med pedagogisk dokumentation med ett feministisk poststrukturalistiskt perspektiv: Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa lärprocesser i förskolan. År 2011 blev jag befordrad professor i pedagogik och år 2013 rekryterades jag som professor i barn och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan.

Nyckelord
Förskola, barn, utveckling, lärande, kön-genus, kontinental filosofi, feministisk teori/metod, neo-materialism, posthumanism, interdisciplinär forskning med multi-epistemologisk och metodologisk inriktning.

Undervisning

Undervisar främst inom Forskarutbildningen, Masterprogrammet i förskoledidaktik och handledning av fyra doktorander. Jag har hittills lett 11 doktorander till disputation eller LICputation som huvud- eller biträdande handledare.

Forskning

Mina forskningsinriktningar har tre spår: 1) förskoledidaktik med fokus på strategier för det individuella barnets utveckling och lärande inom ramen för den svenska förskolas gruppbaserade arbetssätt 2) feministisk teori och metodutveckling med fokus på den kontinentala filosofin i forskning om utbildning, barn och kvinnor 3) interdisciplinär forskning med multipla epistemologier och metoder.

Forskningsprojekt

Jag leder för närvarande projektet ”Hjärnvägar i förskolan” som ansvarig projektledare tillsammans med Tove Gerholm på lingvistiken. Projektet Enhancing preschool children´s attention, language and communication skills: An interdisciplinary study of socio-emotional learning and computerized attention training är finansierat av Vetenskapsrådet 2014-2018 (Dnr 721-2014-11786)och involverar 423 barn, deras vårdnadshavare, 98 pedagoger på 29 förskoleavdelningar. Syftet är att undersöka effekterna av två pedagogiska metoder: en gruppbaserad och en individinriktad.

Projekt som jag deltar i ledda av andra forskare

Measuring Effects of Interactional Quality in Early Childhood Education with the Early Childhood Scaffolding Scale. Sofia Frankenberg (PI) medel från IFAU SEK 875 000.

Tidigare forskningsprojekt

2010-2012: Delegation for Gender Equality in Higher Education, “The Gender Lab” 1,5 million granted with Cecilia Åsberg (PI) Linköping University.                    

2007-2009: Swedish National Research Council, granting SEK 5,9 million:“Genderequality in the area of early childhood education 1970-2003.” (PI, dvs. projektledare)

2006-2008: Swedish National Research Council granting SEK 4,2 million during the years 2006-2008: To become a ”Maths-person” – Identity, Gender and Mathematics. With Prof. Inge Johansson as PI.

2003-2006: Swedish National Research Council granting SEK 4,5 million during  2003-2006:Gender perspectives in practice-oriented research in university education”. With Prof. Gunilla Härnsten as PI.

2002-2003: Council for Higher Education (HSV) (2002-2003) granting SEK 450 000 to the project ”Visual Culture and Aesthetic Learning Strategies” in Collaboration with University College of Arts Crafts and Design. with Prof. Karin Becker as PI.

Föreläsningar

SEMLA - ett arbetssätt för förskolan (med Anna Palmer)

UR Samtiden - Förskolesummit 2017

Manchester Summer Institute in Qualitative Research: Hillevi Lenz Taguchi and Lena Aronsson Key-note address (Gendered trouble in the interdisciplinary bakery and the possbility of rethinking "a shift from paideia to humanitas").

Urval av publikationer

Peer reviewed articles

Frankenberg, Sofia; Lenz Taguchi, Hillevi; Gerholm, Tove; Bodén, Linnea; Kallioinen, Petter; Kjällander, Susanne; Palmer, Anna; Tonér, Signe (forthcoming) Bidirectional collaborations in an intervention RCT study performed in the Swedish early childhood education context, Journal of Cognition and development.

Gerholm, T., Hörberg, T., Tonér, S., Kallioinen, P., Frankenberg, S., Kjällander, S. Palmer, A, Tonér, S. & Lenz Taguchi, H. (2018). A protocol for a three-arm cluster randomized controlled superiority trial investigating the effects of two pedagogical methodologies in Swedish preschool settings on language and communication, executive functions, auditive selective attention, socioemotional skills and early maths skills. BMC. Psychology, https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles.

Aronsson, L. & Lenz Taguchi, H. (2018). Mapping a Collaborative Cartography of the Encounters between the Neurosciences and Early Childhood Education Practices. Discourse 39(2), 242-257.

Lenz Taguchi, H. (2017) “This is not a photograph of a fetus”: a feminist reconfiguration of the concept of posthumanism as the ultrasoundfetusimage, i Qualitative Inquiry. 23(9): pp. 699-710. 

Lenz Taguchi, H.  & St. Pierre, Elizabeth A. (2017) Using Concept as Method in Educational and Social Science Inquiry. Editorial for special issue on Concept as Method, I Qualitative Inquiry. 23(9)

Lenz Taguchi, H. (2016) “The Concept as Method”: Tracing-and-Mapping the Problem of the Neuro(n) in the Field of Education, Cultural Studies <=> Critical Methodologies. Vol. 6(2) 2013-223.

Lenz Taguchi, H., Palmer, A. & Gustafsson, L. (2015) Individuating “Sparks” and “Flickers” of “A Life” in Dance Practices with Preschoolers: The ‘Monstrous Child’ of Colebrook’s Queer Vitalism, Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education. http://dx.doi.org/10.1080/01596306.2015.1075710 .

Lenz Taguchi, H. and Palmer, A. (2014) Reading a Deleuzio-Guattarian cartography of young girls’ “schoolrelated” ill-/wellbeing. Qualitative Inquiry. Vol. 20(6) 764–771.

Lenz Taguchi, H. and Palmer, A. (2013) A diffractive methodology to ‘disclose’ possible realities of girls’ material-discursive health/’wellbeing’ in school-settings. Invited article to Gender and Education. 25:6, 671-687.

Lenz Taguchi, H. (2013) Images of Thinking in Feminist Materialisms: Ontological divergences and the production of researcher subjectivities. International Journal of Qualitative Studies in Education. 26(6): 706-716.

Lenz Taguchi, H. (2013) ‘Becoming molecular girl’: transforming subjectivities in collaborative doctoral research studies as micro-politics in the academy. International Journal of Qualitative Studies in Education. 26:9, 1101-1116.

Lenz Taguchi, H. (2012) A diffractive and Deleuzian approach to analysing interview data. Feminist Theory. Vol 13(3) 265-281.

Book-chapters

Bodén, L., Lenz Taguchi, H., Moberg, E. & Taylor, C. (forthcoming) Relational Materialism. Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press.

Palmer, A., Kjällander, S., Lenz Taguchi, H. &  Frankenberg, S. (forthcoming) En relationell etik i arbetet med digitala verktyg: exempel från två arbetssätt i forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan. In. eds. Kjällander S. & Riddersporre, B. (forthcoming) Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur.

Frankenberg, S., Engdahl, I., Eidevald C., Lenz Taguchi, H., Palmer, A. (2017) Omsorgsfull och lekfull utbildning och undervisning i förskolan. Stödmaterial till förskolans läroplan. Skolverket.

Lenz Taguchi, H. & Palmer, A. (2017). Dokumentation för lärande. SEMLA: Socioemotionellt och materiellt lärande i förskolan. I: A. Lindgren, N. Pramling & R. Säljö (red.), Förskolan och barns utveckling. Malmö: Gleerups. (s. 245–259).

Lenz Taguchi, H. (2017) The Fabrication of a New Materialisms Researcher Subjectivity, in (eds.) Cecilia Asberg & Rosi Braidotti A Feminist Companion to the Posthumanities. Springer Books.

Lenz Taguchi, H. (2017) Ultraljudsfosterbilden: en feministisk omkonfigurering av begreppet posthumanism i pedagogisk forskning. I red. Bosse Bergstedt, Posthumanistisk pedagogik, Gleerups.

Lenz Taguchi, H. (2016) Feministiska teorier och pedagogiska strategier. Nyckelbegrepp i Genusvetenskapen, Nationella Genussekretariatets skriftserie.

Lenz Taguchi, H. (2016) Deleuzio-Guattarian Rhizomatics: Mapping the Desiring Forces and Connections between Educational practices and the Neurosciences, in (eds.) Carol. A. Taylor and Christina Hughes Posthuman Research Practices in Education, Palgrave MacMillan.

Lenz Taguchi, H. (2015) Betydelsen av materialitet i barns lärande och subjektsskapande: Neomaterialism – en ny transdisciplinär forskningsfåra [The Importance of Mateteriality in Children’s Learning and Constructions of Subjectivity: Neo-materialism – a new transdisciplinary research strand], i (eds.) Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér, Att bli förskollärare. Mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber.

Lenz Taguchi, H. & Palmer, A. (2014) En hållbar och livskraftig skola? En diffraktiv analys av produktionen av flickors (o)hälsa i skolans materiellt-diskursiva miljöer. I Metodefest og øyeblikksrealisme. Minnesskrift för Jeanette Rhedding-Jones. Oslo: Fagbokforlaget.

Lenz Taguchi, H. (2014) Making room for the material. In SAGE handbook for play and learning. London & NY: SAGE, s. 70-90.

Monographs/books

Lenz Taguchi, H. & Palmer, A. (forthcoming) SEMLA i förskolan med pedagogisk dokumentation som stöd. Malmö: Gleerups.

Lenz Taguchi, H. (2004/2013) In på bara benet. Introduktion till feministisk poststrukturalism [Down to bare bown. Introduction to feminist poststructuralism], 2nd edition. Malmö: Gleerups. (Reviderad 2013. Överstatt till norska på Universitetsförlaget 2015)

Lenz Taguchi, H. (1997/2013) Varför pedagogisk dokumentation?[Why pedagogical documentation?], 2nd edition. Malmö: Gleerups. (Reviderad och delvis omskriven 2013. Translated to Norwegian and Danish.)

Dahlberg, G. & Lenz Taguchi, H. (1994/2013) Förskola och skola och om visionen om en mötesplats, [Preschool and school and the vision of a meeting-place], 2nd edition. Stockholm: Liber. (Translated into English.)

Lenz Taguchi, H (2012) Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion av intra-aktiv pedagogik. Malmö: Gleerups. (Translated into Norwegian.)

Lenz Taguchi, H, Bodén, L. & Ohrlander, K. (2011) En rosa pedagogik. Jämställdhetspedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber.

Lenz Taguchi, H. (2010) Going Beyond the Theory/Practice Divide in Early Childhood Education: Introducing an intra-active pedagogy. London and New York: Routledge. (Translated into Norwegian 2010 and Swedish 2012.)

Åberg, A. and Lenz Taguchi, H. (2005/2018) Lyssnandets pedagogik. Demokrati och etik i förskolans arbete [Pedagogy of Listening. Democracy and ethics in early childhood education], Stockholm: Liber. (Translated into Norwegian and Danish.)

Lenz Taguchi, H. (2000) Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan [Emancipation and Resistance. Documentation practices and co-operative learning-processes in early childhood eduation.] Stockholm. HLS Förlag. Published PhD dissertation.

 

Forskningsprojekt