Profiles

Niklas Hill

Niklas Hill

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post niklas.hill@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Niklas Hill är doktorand med fokus på lärande i ideella organisationer och folkbildningshistoria. Hans avhandlingsprojekt handlar om det som händer mellan raderna i föreningshandböcker. Genom att undersöka utbildningsmaterial från civilsamhället vill han synliggöra både pedagogiska och ideologiska utvecklingstendenser – tendenser som både utmanar och utvecklar den svenska folkrörelsetraditionen. Forskningen syftar även till att skapa en djupare förståelse av medlemmens komplexa relation till föreningen i spänningsfältet mellan engagemang och organisering.

Niklas har en masterexamen i globala studier och en magisterexamen i historia, båda från Göteborgs universitet. Han är författare till ett antal böcker om föreningsutveckling och till barnböcker om aktivism och föreningsengagemang. Niklas är även grundare till bokförlaget Trinambai som är inriktat på ideella sektorn.

Niklas ingår i forskargruppen för utbildningshistoria och utbildningssociologi och är initiativtagare till nätverket för folkbildningshistoria.

Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa