Profiles

Foto Mondani

Hernan Mondani

Forskare

View page in English
Arbetar vid Sociologiska institutionen
E-post hernan.mondani@sociology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 9
Rum B 986
Postadress Sociologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är forskare vid Stockholms universitet och vid Institutet för framtidsstudier. Jag är en sociolog med en bakgrund i teknisk fysik och ett forskningsintresse för modellering av sociala fenomen med storskaliga dataset och icke-traditionella kvantitativa metoder. Min forskning handlar huvudsakligen om social sammanhållning, hur samhällen upprätthåller den och hur den uppmanas. Dessa frågor adresserar jag genom sociala nätverksanalyser för organiseringsprocesser, särskilt tillämpade på kriminella organisationer och kriminellt samarbete. Jag använder mig också av verktyg för livsförloppsanalys för att studera migranters integration och grannskapssegregationsdynamik i Sverige.

Se Cv till höger för mer information.

 

Undervisning

Kurser 2021

Se CV till höger för historiken.

Forskning

Forskningsområden: MOD-Modeller för organisationsdynamik, OCE-Social organisering av brottslighet och extremism, LTA-Livsförloppsanalys, SP-Sociofysik.

 

Pågående forskningsprojekt

"Våldsbejakande hot och inre säkerhet" (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) [2020-2023]

"Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige" (Riksbankens Jubileumsfond, RJ) [2019-2024]

"Migranters livsförlopp: flyttningar, familj, arbete, utbildning och socialförsäkring i Sverige 1990-2016" (FORTE) [2017-2022]

"Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer" (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) [2016-2020]

 

Avslutade forskningsprojekt

"En studie av kvinnor i och omkring våldsbejakande miljöer" (Nordiska ministerrådet) [2018-2019]

 

Refereegranskade artiklar

12. LTA. Vogiazides L and Mondani H (2020) Geographical trajectories of refugees in Sweden: Uncovering patterns and drivers of inter-regional (im)mobility. Journal of Refugee Studies 1-26

11. OCE. Rostami A, Sturup J, Mondani H, Thevselius P, Sarnecki J and Edling C (2020) The Swedish Mujahideen: An exploratory study of 41 Swedish foreign fighters deceased in Iraq and Syria. Studies in Conflict and Terrorism 43(5): 382-395

10. LTA. Vogiazides L and Mondani H (2020) A geographical path to integration? Exploring the interplay between regional context and labour market integration among refugees in Sweden. Journal of Ethnic and Migration Studies 46(1): 23-45

9. OCE. Carlsson C, Rostami A, Mondani H, Sturup J, Sarnecki J and Edling C (2020) A Life-Course Analysis of Engagement in Violent Extremist Groups. The British Journal of Criminology 60(1): 74-92

8. OCE. Sturup J, Rostami A, Mondani H, Gerell M, Sarnecki J and Edling C (2019) Increased gun violence among young males in Sweden: A descriptive national survey and international comparison. European Journal on Criminal Policy and Research 25(4): 365-378

7. MOD. Mondani H (2019) Sector, industry and inter-organizational movement statistics in the Stockholm Region: Informing organizational growth models. Quality & Quantity 53(2): 735–755

6. OCE. Rostami A and Mondani H (2019) Organizing on two wheels: uncovering the organizational patterns of Hells Angels in Sweden. Trends in Organized Crime 22(1): 34-50

5. OCE. Rostami A, Mondani H, Liljeros F and Edling C (2018) Criminal organizing applying the theory of partial organization to four cases of organized crime. Trends in Organized Crime 21(4): 315-342

4. MOD. Mondani H (2018) The underlying geometry of organizational dynamics. Similarity-based social space and labor flow network communities. Computational and Mathematical Organization Theory 24(3): 378-400

3. MOD. Mondani H (2017) The evolving network of labor flows in the Stockholm Region: Sector dynamics, connectivity and stability. Applied Network Science 2(1): 34

2. OCE. Rostami A and Mondani H (2015) The complexity of crime network data: A case study of its consequences for crime control and the study of networks. PLoS ONE 10(3): e0119309

1. MOD. Mondani H, Holme P and Liljeros F (2014) Fat-Tailed Fluctuations in the Size of Organizations: The Role of Social Influence. PLoS ONE 9(7): e100527

 

Avhandling och uppsatser

3. MOD. Avhandling i sociologi. Mondani H (2017) Modeling Organizational Dynamics: Distributions, Networks, Sequences and Mechanisms. Stockholm Studies in Sociology, New Series 67, Stockholm: Stockholm University

2. SP. M.Sc. i teknisk fysik. Mondani H (2012) Statistical Mechanics of Organizational Growth Process. Trita-FYS 2012:33, Stockholm: KTH Theoretical Physics

1. SP. Uppsats civilingenjör i industriell ekonomi. Mondani H (2008) Aplicaciones de Mecánica Estadística al Problema del Viajante de Comercio. Buenos Aires: UCA School of Engineering

 

Vetenskapliga rapporter

2. OCE. Mondani H, Rostami A, Askanius T, Sarnecki J and Edling C (2021) Women in violent extremism in Sweden. TemaNord 2021:513. Copenhagen: Nordic Council of Ministers

1. OCE. Rostami A, Mondani H, Carlsson C, Sturup J, Sarnecki J and Edling C (2018) Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Research report 2018/4. Stockholm: Institute for Futures Studies

 

Pågående studier

Gunnarsson C, Rostami A and Mondani H. "Kriminella entreprenörer: Organiserad brottslighet och näringslivet"

Mondani H and Rostami A. "Uncovering the degree of criminal organization: Swedish street gangs and the role of mobility and co-offending networks"

Vogiazides L and Mondani H. "Neighbourhood trajectories in Stockholm"

Mondani H and Swedberg R. "On Analyzing Social Patterns: From Proto-Concept to Concept?"

Rostami A, Mondani H, Carlsson C, Sarnecki J, Edling C and Sturup J. "Lonely together: A register-based study of male lone actors, their siblings and other violent extremists"

Mondani H and Rostami A. "Criminal nomads: The role of multiple affiliations in the network of criminal collaboration between Hells Angels MC and Bandidos MC"

Mondani H and Rostami A. "Dynamic network measures of specialization: The case of Hells Angels Sweden"

Mondani H, Rostami A, Carlsson C, Sturup J, Sarnecki J and Edling C. "Who are the Swedish extremists? A register-based study of violent extremists, their siblings and co-offenders "

Mondani H. "The sequence approach to organizational dynamics: Quantifying positive feedback mechanisms in employment trajectories"

Mondani H, Rostami A. "Illicit market. Understanding Illegal Drug Markets by Using Partial Organization Theory"

Mondani H and Kolk M. "Average size and average number of members of a group - A little known but widely applicable relationship"

Mondani H. "Nonequilibrium phase transition in a network model of organizational growth"

Senast uppdaterad: 30 april 2021

Bokmärk och dela Tipsa