Profiles

Foto Mondani

Hernan Mondani

Forskare

View page in English
Arbetar vid Sociologiska institutionen
E-post hernan.mondani@sociology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 9
Rum B 986
Postadress Sociologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är en sociolog med en bakgrund i teknisk fysik. Jag är huvudsakligen intresserad av modellering av social organisering och organisationsdynamik. I synnerhet undersöker jag statistiska mönster som uppstår i organisatoriska processer samt dessa mikroursprung ur interaktioner mellan individer.

Metodologiskt inspireras jag av begrepp och verktyg från tvärvetenskapliga ramverk så som komplexa och sociala nätverksanalys och sekvensanalys. Utöver dess har jag nytta av idéer och metoder från andra fält, exempelvis komplexa dynamiska system, organisationsekologi, och statistisk fysiken av icke-jämviktsystem.

På ett bredare plan är jag intresserad av skillnader och likheter mellan modeller för sociala, biologiska och fysiska fenomen, både filosofiskt sett och avseende modelldesign och implementering.

Intresseområden: social organisering, organisationsdynamik, sociala mekanismer, social nätverksanalys, livsförloppssekvensanalys, beräkningssociologi, sociofysik, modellering av sociala system.

Se Cv till höger för mer information.

 

Undervisning

Kurser 2019

Se CV till höger för historiken.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

 

MOD. Modeller för organisationsdynamik

Vetenskapliga artiklar

MOD.A4 Mondani H (2019) Sector, industry and inter-organizational movement statistics in the Stockholm Region: Informing organizational growth models. Qual Quant 53(2): 735–755

MOD.A3 Mondani H (2018) The underlying geometry of organizational dynamics. Similarity-based social space and labor flow network communities. Comput Math Organ Theory 24(3): 378-400

MOD.A2 Mondani H (2017) The evolving network of labor flows in the Stockholm Region: Sector dynamics, connectivity and stability. Appl Netw Sci 2: 34

MOD.A1 Mondani H, Holme P and Liljeros F (2014) Fat-Tailed Fluctuations in the Size of Organizations: The Role of Social Influence. PLoS ONE 9(7): e100527

 

Avhandling

MOD.Th1 Avhandling i sociologi. Mondani H (2017) Modeling Organizational Dynamics: Distributions, Networks, Sequences and Mechanisms. Stockholm Studies in Sociology, New Series 67, Stockholm: Stockholm University

 

OCE. Social organisering av brottslighet och extremism

Vetenskapliga artiklar

OCE.A6 Carlsson C, Rostami A, Mondani H, Sturup J, Sarnecki J and Edling C (2019) A Life-Course Analysis of Engagement in Violent Extremist Groups. Br J Criminol: 1-19

OCE.A5 Sturup J, Rostami A, Mondani H, Gerell M, Sarnecki J and Edling C (2019) Increased gun violence among young males in Sweden: A descriptive national survey and international comparison. Eur J Crim Pol Res 25(4): 365-378

OCE.A4 Rostami A, Sturup J, Mondani H, Thevselius P, Sarnecki J and Edling C (2018) The Swedish Mujahideen: An exploratory study of 41 Swedish foreign fighters deceased in Iraq and Syria. Stud Confl Terror: 1-14

OCE.A3 Rostami A, Mondani H, Liljeros F and Edling C (2018) Criminal organizing applying the theory of partial organization to four cases of organized crime. Trends Organ Crime 21(4): 315-342

OCE.A2 Rostami A and Mondani H (2019) Organizing on two wheels: uncovering the organizational patterns of Hells Angels in Sweden. Trends Organ Crime 22(1): 34-50

OCE.A1 Rostami A and Mondani H (2015) The complexity of crime network data: A case study of its consequences for crime control and the study of networks. PLoS ONE 10(3): e0119309

 

Rapporter

OCE.R1 Rostami A, Mondani H, Carlsson C, Sturup J, Sarnecki J and Edling C (2018) Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Research report 2018/4. Stockholm: Institute for Futures Studies

 

LTA. Livsförloppsanalys

Vetenskapliga artiklar

LTA.A1 Vogiazides L and Mondani H (2019) A geographical path to integration? Exploring the interplay between regional context and labour market integration among refugees in Sweden. J Ethn Migr Stud: 1-23

 

Rapporter

LTA.R1 Vogiazides L and Mondani H (2020) Geographical trajectories of refugees in Sweden Uncovering patterns and drivers of inter-regional (im)mobility. Stockholm Research Reports in Demography 2020(3)

 

SP. Sociofysik

Masteruppsatser

SP.Th2 M.Sc. i teknisk fysik. Mondani H (2012) Statistical Mechanics of Organizational Growth Process. Trita-FYS 2012:33, Stockholm: KTH Theoretical Physics

SP.Th1 Uppsats civilingenjör i industriell ekonomi. Mondani H (2008) Aplicaciones de Mecánica Estadística al Problema del Viajante de Comercio. Buenos Aires: UCA School of Engineering

 

Under granskning

 • Mondani H. "The sequence approach to organizational dynamics: Quantifying positive feedback mechanisms in employment trajectories"

Pågående studier

 • Edling C, Mondani H and Rostami A. "A study on women's involvement in violent extremism"
 • Mondani H and Rostami A. "Dynamic network measures of specialization: The case of Hells Angels Sweden"
 • Sturup J, Mondani H, Rostami A, Sarnecki J, Carlsson C and Edling C. "Lonely together: A controlled registry-based study of male extremist solo threat actors, their male siblings and other extremists"
 • Mondani H, Mussino E and Neyer G. "Social Benefits of Migrants Arriving in Sweden: Uptake and Consequences"
 • Mondani H and Rostami A. "Check across the street: Identifying collaboration overlaps in the co-offending network of Swedish street gangs with link communities"
 • Mondani H, Carlsson C, Rostami A, Sturup J, Edling C and Sarnecki J. "Who are the extremists? A register study of Swedish extremists"
 • Andersson G, Mondani H and Mussino E. "The landscape of migrant fertility trajectories: The Case of Sweden"
 • Sturup J, Rostami A and Mondani H. "Organized crime and violence in contemporary Sweden. Offending, co-offending and population attribution"
 • Rostami A, Mondani H and Edling C. "The organizational ecology of violent extremism. An exploratory study of patterns of relations and dependencies among political extremists, gangs and hooligans"
 • Mondani H, Rostami A and Sturup J. "Illicit market. Understanding Illegal Drug Markets by Using Partial Organization Theory"
 • Oláh L and Mondani H. "Implications of changes in the gendered educational advantage on family building: An agent-based model of first partnership formation in Sweden (The age-educational attainment trade-off)"
 • Mondani H and Kolk M. "Average size and average number of members of a group - A little known but widely applicable relationship"
 • Mondani H. "Nonequilibrium phase transition in a network model of organizational growth"

Senast uppdaterad: 8 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa