Profiles

Hæge Nores

Gästlektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post haege.nores@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 2 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa