Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sören HolstUniversitetslektor

Om mig

Jag är teoretisk fysiker, med huvudintresse inom allmän relativitetsteori och om grundläggande frågor inom kvantmekanik.

Jag är intresserad av pedagogiska frågor och det jag framför allt ägnar arbetsdagarna åt är undervisning och kursutveckling. Jag håller orienteringskurser, kurser på grundnivå och ibland även kurser på avancerad nivå.

Jag håller ofta populärvetenskapliga föredrag bland annat ute på skolor. Jag har skrivit två böcker: en introduktionsbok till den speciella relativitetsteorin ("Rumtid - en introduktion till Einsteins relativitetsteori") och en populärvetenskaplig bok om tankeexperiment i fysik och filosofi ("Tankar som ändrar allt").

För mer info om mig, se min webbsida:

http://sörenholst.se