Profiles

Heléne Sandström

Heléne Sandström

Provutvecklare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 82
E-post helene.sandstrom@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 572
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Provansvar Äp 3, projektansvar UiM, kartläggning nyanlända elever.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa