Profiles

Hedvig Söderlund

Hedvig Söderlund

Professor

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 32 59
E-post hedvig.soderlund@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 14
Rum 132
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är intresserad av autobiografiskt, episodiskt och spatialt minne, och hur dessa typer av minnen utförs och är organiserade i hippocampus och resten av hjärnan. Jag studerar detta hos olika populationer, och använder både beteendemått och neuroimagingteknik (funktionell och strukturell magnetresonans, MRI). Mina forskningsfrågor täcker olika områden, så som depression och elektrokonvulsiv terapi (ECT) och autobiografiskt minne, funktionella skillnader längs hippocampus axel (episodiskt och spatialt minne), neurala underlag för könsskillnader i episodiskt och spatialt minne, spatialt minnes funktion och organisation, och associativt minne i hippocampus.

Bakgrund

Jag läste grundutbildningen i psykologi på Université René Descartes, Paris V, 1994-98, och gjorde en maîtrise i psykologi med inriktning mot experimentell psykologi och socialpsykologi. Därefter läste jag forskarutbildningen på Psykologiska Institutionen vid Stockholms unviersitet, och skrev avhandlingen "The aged brain: structural changes and cognitive function" under handledning av Lars-Göran Nilsson. Jag gjorde sedan en postdoc hos Endel Tulving på Rotman Research Institute, Toronto, Kanada, och studerade effekten av alkohol på minne både vad gäller beteende och de neurala underlagen, som undersöktes med fMRI. Detta följdes av en postdoc med Brian Levine, också på Rotman Research Institute, om elektrokonvulsiv terapi (ECT) som behandling mot depression, och effekterna av detta på episodiskt och semantiskt autobiografiskt minne och hjärnan och hippocampus. År 2008 fick jag en tjänst vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, där jag startade Uppsala Memory Lab. Vi studerar funktionell specialisering i hippocampus, och studerar olika aspekter av episodiskt och spatialt minne, däribland effekten av åldrande. Två doktorander har disputerat i min grupp, och en tredje disputerar 2018. Sedan hösten 2017 arbetar jag på Stockholms universitet, där jag kommer utföra studier om funktionell specialisering i hippocampus underregioner. 

Anslag

  • 2016 - Vetenskapsrådet, P.I., "Funktionell differentiering i hippocampus: associativ inkodning och återkallning längs dess longitudinella axel och i dess subregioner som en funktion av stimulusmaterial och upprepad återkallning". (5.200.000 kr; 4 år)
  • 2011 - Vetenskapsrådet, P.I., ”Geners och hormoners interaktiva effekter på främre och bakre hippocampus och episodiskt och spatialt minne hos yngre och äldre män och kvinnor.” (3.600.000 kr; 4 år)
  • 2009 - Vetenskapsrådet, P.I., ”Skillnader i funktion mellan främre och bakre hippocampus: en undersökning av episodiskt och spatialt minne samt detaljerat och övergripande minne hos kvinnor, män, och efter temporallobsresektion.” (2.100.000 kr; 3 år).
  • 2006 - Canadian Institutes for Health Research operating grant, Co-investigator, “Behavioral and neural correlates of autobiographical memory in ECT and depression” (365,915 CAD; 3 år)

Publikationer

ARTIKLAR

Nordin, K., Persson, J., Stening, E., Herlitz, A., Larsson, E.-M., & Söderlund, H. (in press) Structural whole-brain covariance of the anterior and posterior hippocampus: associations with age and memory, Hippocampus.

Persson, J., Stening, E., Nordin, K., & Söderlund, H. (in press) Predicting episodic and spatial memory performance from hippocampal resting-state functional connectivity: evidence for an anterior-posterior division of function. Hippocampus.

Mårtensson, J., Lätt, J., Åhs, F., Fredrikson, M., Söderlund, H., Schiöth, H., Kok, J., Kremer, B., van Westen, D., Larsson, E.-M., & Nilsson, M. (in press). Diffusion tensor imaging and tractography of the white matter in normal aging: The rate-of-change differs between segments within tracts. Magnetic Resonance Imaging.

Stening, E., Persson, J., Eriksson, E., Wahlund, L.-O., Zetterberg, H., & Söderlund, H. (2017). Specific patterns of whole-brain structural covariance of the anterior and posterior hippocampus in young APOE ε4 carriers. Behavioural Brain Research.

Nordin, K., Herlitz, A., Larsson E-M., & Söderlund, H. (2017). Overlapping effects of age on associative memory and the anterior hippocampus from middle to older age. Behavioural Brain Research, 317, 350-359.

Hellmer, K., Söderlund, H., & Gredebäck, G. (in press). The eye of the retriever: developing episodic memory mechanisms in preverbal infants assessed through pupil dilation. Developmental Science.

Stening, E., Persson, J., Eriksson, E., Wahlund, L.-O., Zetterberg, H., & Söderlund, H. (2016). Apolipoprotein E ε4 is positively related to spatial performance but unrelated to hippocampal volume in healthy young adults. Behavioural Brain Research, 299, 11–18.

Persson, J., & Söderlund, H. (2015). Hippocampal hemispheric and long-axis differentiation of stimulus content during episodic memory encoding and retrieval: an activation likelihood estimation meta-analysis. Hippocampus, 25, 1614–1631.

Palombo, D., Alain, C., Söderlund, H., Khuu, W., & Levine, B. (2015). Severely deficient autobiographical memory (SDAM) in healthy adults: a new mnemonic syndrome. Neuropsychologia, 72, 105–118.

Persson J., Spreng, R. N., Turner, G., Herlitz, A., Morell, A., Stening, E., Wahlund, L. O., Wikström, J., & Söderlund, H. (2014). Sex differences in volume and structural covariance of the anterior and posterior hippocampus. Neuroimage, 99, 215-225.

Söderlund, H., Moscovitch, M., Kumar, N., Daskalakis, J., Flint, A., Herrmann, N., & Levine, B. (2014). Autobiographical episodic memory in major depressive disorder. Journal of Abnormal Psychology, 123, 51-60.

Kubik, V., Söderlund, H., Nilsson, L-G., & Jönsson, F. (2014) Individual and combined effects of enactment and testing on memory for action phrases. Experimental Psychology, 6, 1-9.

Wikgren, M., Karlsson, T., Söderlund, H., Nordin, A., Roos, G., Nilsson, L.G., Adolfsson, R., & Norrback, K.F. (2014). Shorter telomere length is linked to brain atrophy and white matter hyperintensities. Age & Ageing, 43, 212-217.

Persson, J., Herlitz, A., Engman, J., Morell, A., Sjölie, D., Wikström, J., & Söderlund, H. (2013) Remembering our origin: Gender differences in spatial memory are reflected in gender differences in hippocampal lateralization. Behavioural Brain Research, 256, 219-28.

Söderlund, H., Kumar, N., Mandic, M., Moscovitch, M., & Levine, B. (2012). As time goes by: Hippocampal connectivity changes with remoteness of autobiographical memory retrieval. Hippocampus, 22, 670-679.

Söderlund, H., Black, S. E., Miller, B. L., Freedman, M., & Levine, B. (2008). Episodic memory and regional atrophy in frontotemporal lobar degeneration. Neuropsychologia, 46, 127-136.

Söderlund, H., Grady, C., Easdon, C., & Tulving, E. (2007) Acute effects of alcohol on neural correlates of episodic memory encoding. Neuroimage, 35, 928-939.

Söderlund, H., Nilsson, L.-G., Berger, K., Breteler, M., de Ridder, M., Dufouil, C., Fuhrer, R., Giampoli, S., Hofman, A., Pajak, A., Sans, S., Schmidt, R., & Launer, L. J. (2006). Cerebral changes on MRI and cognitive function: the Cascade Study. Neurobiology of Aging, 27, 16-23.

Nicolas, S., & Söderlund, H. (2005). The project of an international congress of psychology by J. Ochorowicz (1881). International Journal of Psychology, 40, 395-406.

Söderlund, H., Parker, E. S., Schwartz, B., & Tulving, E. (2005). Memory encoding and retrieval on the ascending and descending limbs of the blood alcohol concentration curve. Psychopharmacology, 182, 305-317.

Nilsson, L.-G., Söderlund, H., Berger, K., Breteler, M., de Ridder, M., Dufouil, C., Fuhrer, R., Giampoli, S., Hofman, A., Pajak, A., Sans, S., Schmidt, R., & Launer, L. J. (2005). Cognitive test battery of Cascade: Tasks and data. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 12, 32-56.

Söderlund. H., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2004). Cerebral atrophy as predictor of cognitive function in old, community-dwelling individuals. Acta Neurologica Scandinavica, 109, 398-406.

Söderlund, H., Nyberg, L., Adolfsson, R., Nilsson, L.-G., & Launer, L. (2003). High prevalence of white matter hyperintensities in normal aging: relation to blood pressure and cognition. Cortex, 39, 1093-1105.

Nicolas, S., & Söderlund, H. (2000). Cross-modality priming for individual words in memory for coherent texts. Scandinavian Journal of Psychology, 41, 123-132.

 

BOKKAPITEL

Söderlund, H., Percy, A., & Levine, B. (2012). Electroconvulsive therapy for depression and autobiographical memory. In A. Zeman, N. Kapur & M. Jones-Gotman (Eds.), Epilepsy and Memory. Oxford University Press.

Nilsson, L.-G., & Söderlund, H. (2002). Aging, cognition, and health. In M. Naveh-Benjamin, M. Moscovitch & H.L. Roediger, III (Eds.), Perspectives on human memory and cognitive aging: Essays in honour of Fergus Craik. East Sussex, UK: Psychology Press.

 

KONFERENSPRESENTATIONER

Nordin, K., Persson, J., Stening, E., Herlitz, A., Larsson, E.-M., & Söderlund H. (2017). Age differences in the expression of structural whole-brain covariance of the anterior and posterior hippocampus. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Francisco, USA.

Karlsson, B., Olsson, K., & Söderlund, H. (2016). Memory assessment in intellectual disability and dementia. Poster presented at the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities, Melbourne, Australia.

Hellmer, K., Söderlund, H., & Gredebäck, G. (2016). Pupillometry as a measure of very young infants’ recognition memory. Poster presented at the International Congress on Infant Studies, New Orleans, USA.

Nordin, K., Persson, J., Stening, E., Herlitz, A., Larsson, E.-M., & Söderlund H. (2016). Sex-specific effects of age on anterior hippocampal volume but not spatial memory: comparing young, middle-aged and old adults. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, New York, USA.

Persson, J., Stening, E., Nordin, K., & Söderlund, H. (2016). Predicting episodic and spatial memory from resting-state connectivity: a functional dissociation between the anterior and posterior hippocampus. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, New York, USA.

Nordin, K., Persson, J., Larsson, E.-M., & Söderlund, H. (2015). Functional and structural differences in the anterior hippocampus underlying impaired associative encoding in older as compared to middle-aged adults. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Francisco, USA.

Persson, J., & Söderlund, H. (2015). When the what determines the where: a meta-analysis of hippocampal differentiation of stimulus content during episodic encoding and retrieval. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Francisco, USA.

Stening, E., Persson, J., & Söderlund, H. (2015). Resting-state functional connectivity of the precuneus and hippocampus is differentially related to cognitive performance in men and women. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Francisco, USA.

Nordin, K., Persson, J., Stening, E., Herlitz, A., Morell, A., Wahlund, L.-O., Wikström, J., & Söderlund, H. (2014). Same strategy – different structure: hippocampal and caudate volume are differently associated with navigation strategy in men and women. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Boston, USA.

Persson, J., Spreng, N., Turner, G., Herlitz, A., Morell, A., Stening, E., Wahlund, L.-O., Wikström, J, & Söderlund, H. (2014). Sex differences in volume and structural covariance of the anterior and posterior hippocampus. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Boston, USA.

Stening, E., Persson, J., Nordin, K., Wikström, J., & Söderlund, H. (2014). Parahippocampal involvement in source encoding: does sex make a difference? Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Boston, USA.

Stening, E., Persson, J., Wikström, J, & Söderlund, H. (2013). The precuneus makes the difference: precuneal activity during recollection of concrete compared to abstract nouns is linked to retrieval success. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Francisco, USA.

Persson, J., Stening, E., Wikström, J, & Söderlund, H. (2013). A network for navigation: cross-hemispheric hippocampal connectivity predicts water maze performance. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Francisco, USA.

Söderlund, H., Moscovitch, M., Khuu, W., Kumar, N., Flint, A., Herrmann, N., & Levine, B. (2012). Episodic autobiographical and public events memory is selectively impaired by electroconvulsive therapy. Presentation given at the International Congress of Psychoogy, July, Capetown, South Africa.

Persson, J., Engman, J., Morell, A., Wikström, J. & Söderlund, H. (2012). Hippocampal lateralization predicts spatial memory performance: a study of sex differences. Poster presented at Human Brain Mapping annual meeting, June, Beijing, China.

Kubik, V., Söderlund, H., Nilsson, L.-G. & Jönsson, F. (2012). The differential effect of enactment and testing on recollection and forgetting. Poster presented at the Association for Psychological Science convention, Chicago, USA.

Persson, J., Engman, J., Morell, A., Wikström, J. & Söderlund, H. (2012). The right way: The importance of hippocampal lateralization for spatial memory performance. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Chicago, USA.

Kubik, V., Söderlund, H., Nilsson, L.-G. & Jönsson, F. (2011). The differential effect of enactment and testing on memory. Poster presented at the Stockholm Brain Institute Annual meeting, Djurönäset, Sweden.

Söderlund, H., Moscovitch, M., Kumar, N., Mandic, M., & Levine, B. (2011). Major depression in episodic autobiographical memory in major depression. Poster presented at the International Conference on Memory, York, UK.

Söderlund, H., Moscovitch, M., Kumar, N, Mandic, M., & Levine B. (2010). Scan me once, scan me twice: effects of repeated retrieval on neural correlates of recent and remote episodic autobiographical memories. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, Montreal, Canada.

Söderlund, H., Moscovitch, M., Kumar, N, Mandic, M., & Levine B. (2008). As time goes by – Hippocampal connectivity changes with remoteness of autobiographical memory retrieval. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Francisco, USA.

Söderlund, H., Black, S.E., Miller, B.L., Freedman, M & Levine, B. (2007). Episodic memory and temporal lobe atrophy in frontotemporal degeneration. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, New York, USA.

Söderlund, H., Freedman, M., Miller, B.L., Black, S.E. & Levine, B. (2006). Episodic memory and regional atrophy in frontotemporal degeneration. Poster presented at the 5th International Conference on Frontotemporal Dementia, San Francisco, USA.

Söderlund, H., Grady, C., Easdon, C., & Tulving, E. (2006). Acute effects of alcohol on the neural correlates of episodic memory encoding. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Fransisco, USA.

Tisserand, D. J., Söderlund, H., Rondeel, E., Nica, I., & Levine, B. (2006). Regional brain volumes and memory performance in traumatic brain injury patients. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Fransisco, USA.

Söderlund, H., Parker, E. S., Schwartz, B., & Tulving, E. (2004). Alcohol and human memory: New findings with a novel design. Poster presented at the Canadian Society for Brain, Behaviour and Cognitive Science 14th Annual Meeting, St. Johns, Canada.

Söderlund, H., Lewin, C., & Nilsson, L.-G. (2004). Sex differences in age-related structural brain changes and in cognitive function. Poster presented at the Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting, San Fransisco, USA.

Söderlund, H., Berger, K., Breteler, M., de Ridder, M., Dufoil, C., Fuhrer, R., Giampoli, S., Hofman, A., Launer, L. J., Nilsson, L.-G., Pajak, A., Sans, S., & Schmidt, R. (2002). Location of atrophy and white matter hyperintensities affects specific cognitive tasks: the CASCADE study. Poster presented at a meeting of the Research Council, Department of Psychology, Umeå University, Umeå, Sweden.

Berger, K., Launer, L., Hofman, A., Breteler, M., Nilsson, L.-G., Söderlund, H., Schmidt, R., Giampoli, S., Sans, S., Fuhrer, R., Dufouil, C., Pajak, A. (2002). The association between white matter lesions and cognitive function in a pooled analysis of European, population studies the Cascade project. Neurobiol Aging 23: S443. Poster presented at the Alzheimer meeting in Stockholm, Sweden.

Söderlund, H., Nyberg, L., Smedberg-Åman, G., Sundbaum-Åström, M., Sundström, I.-M., Widing, M., & Nilsson, L.-G. (2000). Effects of white matter lesions on cognition: Swedish CASCADE data. International Journal of Psychology, 35, 367, poster presented at the XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.

Lövdén, M., Rönnlund, M., Söderlund, H., & Molander, B. (2000). Aging, recognition, and implicit memory: Longitudinal evidence from the Betula prospective cohort study. Poster presented at the Cognitive Aging Conference, Atlanta, USA.

Lövdén, M., Rönnlund, M., Söderlund, H., Persson, J., Hasnoot, A., & Nilsson, L.-G. (2000). Cross-sectional and longitudinal patterns in explicit and implicit memory: Evidence from the Betula Study. International Journal of Psychology, 35, 366, poster presented at the XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.

Senast uppdaterad: 30 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa