Profiles

Helena Tolvhed foto

Helena Tolvhed

Bitr. lektor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post helena.tolvhed@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D938
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Docent och forskare. Disputerade i historia 2009, Lunds universitet.

Forskning

Områden:

  • Idrotts- och hälsohistoria
  • Kvinno- och genushistoria
  • Kulturhistoria

Pågående forskning:

Boken På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990 (2015) undersöker det historiska spänningsförhållandet mellan å ena sidan idrott som en mansdominerad och maskuliniserad arena, och å andra sidan kvinnokroppar och femininitet. Genom studier av kvinnors friidrott på 1920- och 1930-talen, av den tidiga feministiska föreningen Svenska Kvinnors Centralförbund för Fysisk Kultur, av 1960-talets rallydrottning Ewy Rosqvist och av handbollsspelare som kämpat för jämlika villkor framträder idrotten som en historisk arena för underordning och marginalisering, men också för gemenskap och frigörelse. I boken diskuteras hur genus har skapats, utmanats och omförhandlats på idrottens ”damsida”, utifrån studier av arkivdokument, pressmaterial och muntlig historia.

För närvarande arbetar jag med projektet ”Från folkhälsa till ’hälsoism’? Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från 1970”, finansierat av Vetenskapsrådet (2014- 2017). Mot bakgrund av hälso- och träningsmarknadens expansion undersöker projektet diskursen om hälsa, kropp och träning 1970-2015, främst genom studier av hälso- och träningstidningar. Vilka frigörelser och löften, och vilka nya former för reglering, ryms i de uppmaningar, problem och lösningar som formuleras kring hälsa och träning? På vilka sätt blir kroppen medel och/eller mål och vilka relationer konstrueras mellan individen och hennes sammanhang?

Senast uppdaterad: 8 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa