Stockholms universitet logo, länk till startsida

Helena WulffProfessor emerita

Om mig

Helena Wulff är professor emerita i socialantropologi vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på expressiv kulturell form (dans, konst, bild, text) i ett transnationellt perspektiv. Antropologi om litteratur och skrivande är framträdande forskningsengagemang. Ett sådant projekt handlade om skrivande som hantverk och karriär i Irland. Pågående forskning fokuserar på romaner och essäer om migranterfarenhet i Sverige som en del i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures” finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Hon har gjort fältstudier i Stockholm, London, New York, Frankfurt-am-Main och Irland (framför allt Dublin).     

Helena Wulff har varit gästprofessor vid University of Illinois at Urbana-Champaign, National University of Singapore, Universität Wien och University of Ulster, och också varit Leverhulme gästprofessor vid University of East London. Hon har varit ordförande i Sveriges Antropologförbund (SANT), redaktör (med Dorle Dracklé) för Social Anthropology/ Anthropologie Sociale, det europeiska antropologförbundets (EASA:s) tidskrift. Hon var ordförande för Society for Humanistic Anthropology, en sektion av det amerikanska antropologförbundet (AAA).

Hon har också varit bedömare för Victor Turner Prize in Ethnographic Writing och organisatör för 15th Biannual Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA) vid Stockholms universitet 2018. Hon gav installationsföreläsningen för nya professorer vid Stockholms universitet i Stockholms Stadshus, och The Phyllis Kaberry Commemorative Lecture vid University of Oxford.  

Helena Wulff är redaktör (med Deborah Reed-Danahay) för bokserien ”Palgrave Studies in Literary Anthropology” och redaktör (med Jonathan Skinner) för bokserien ”Dance and Performance Studies” som ges ut av Berghahn. Hon är medlem i de rådgivande kommittéerna för tidskrifterna AnthropologicaAnthropological Journal of European Cultures (AJEC)AnthroVision, Cultural Sociology, OtherwiseMag och Social Anthropology.

Bland Helena Wulffs böcker märks de tre monografierna Ballet across Borders: Career and Culture in the World of Dancers (1998), Dancing at the Crossroads: Memory and Mobility in Ireland (2007) och Rhythms of Writing: An Anthropology of Irish Literature (2017). Där finns också de redigerade volymerna Youth Cultures: A Cross-Cultural Perspective (med Vered Amit-Talai, 1995), New Technologies at Work: People, Screens and Social Virtuality (med Christina Garsten, 2003), The Emotions: A Cultural Reader (2007), Ethnographic Practice in the Present (med Marit Melhuus och Jon P. Mitchell, 2010), The Anthropologist as Writer: Genres and Contexts in the Twenty-First Century (2016), World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange (med Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling och Yvonne Lindqvist (2018) och Claiming Space: Locations and Orientations in World Literature (med Bo G. Ekelund och Adnan Mahmutović, 2022).

Helena Wulff har publicerat artiklar i tidskrifter som American Anthropologist, Anthropological Journal of European Cultures, Anthropology & Humanism, Body & SocietyChoreographic Encounters, Ethnologie française, Ethnography, Identities, Journal for the Anthropological Study of Human Movement (JASHM), Nordic Irish Studies, OtherwiseMag, Social Anthropology och The Senses & Society. Hon har skrivit bokkapitel i många redigerade volymer och ett antal encyklopedier. Med utgångspunkt i sin forskning skriver hon också ibland antropologisk journalistik liksom autofiktion och creative nonfiction.

 

Utvalda och nyare publikationer

Böcker

2022

2018

2017

 • Rhythms of Writing: An Anthropology of Irish Literature. London: Bloomsbury.

2016

 • The Anthropologist as Writer: Genres and Contexts in the Twenty-First Century. Oxford: Berghahn. Redaktör.

 

Tidskriftsartiklar, bokkapitel, encykolpediartiklar

2022

 • ”Ambiguous Arrival: Emotions and Dislocations in the Migrant Encounter with Sweden, ” i Bo G. Ekelund, Adnan Mahmutović och Helena Wulff (red.), Claiming Space: Locations and Orientations in World Literature. London: Bloomsbury. http://dx.doi.org/10.5040/9781501374135.ch-008

2021

2020                                                                                                        

 • ”Why Irish? The Use of Irish in the Work of Éilís Ní Dhuibhne,” i Ullrich Kockel, Philip McDermott och Liam Campbell (red.), Per Scribendum, Sumus: Ethnopoesis, or: Writing Heritage. Berlin: LIT Verlag, sid. 82-86. 
 • ”Abortion in Ireland – From the Swedish Point of View,” in Forum on Irish Referendum, Social Anthropology, Vol. 28(4): 14-15. 
 • ”Foreword,” i Cicilie Fagerlid and Michelle A. Tisdel (red.), A Literary Anthropology of Migration and Belonging: Roots, Routes, and Rhizomes. New York: Palgrave Macmillan, sid. vii-xii.

2019

 • ”Writing Truth to Power: Jonas Hassen Khemiri’s Work in Stockholm and New York,” Anthropology &Humanism, Vol. 44(1): 7–19.

2018

 • ”Disaporic Divides: Location and Orientations of ’Home’ in Pooneh Rohi’s Araben,” i Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling, Yvonne Lindqvist, och Helena Wulff (red.), World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange. Stockholm: Stockholm University Press, sid. 119-128. https://doi.org/10.16993/bat.k
 • ”Diversifying from Within: Diaspora Writings in Sweden,” i Morten Nielsen och Nigel Rapport (red.), The Composition of Anthropology: How Anthropological Texts are Written. London: Routledge, sid. 122-136.
 • ”Foreword,” i Lauren Miller Griffith och Jonathan S. Marion (red.), Apprenticeship Pilgrimage: Developing Expertise through Travel and Training. New York: Lexington Books, sid. vii-xi.

2017

 • ”Stories of the Soil: In the Irish Literary World,” i Diarmuid Ó Giolláin och Martine Segalen (red.), Irish Ethnologies. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, sid. 141-157.
 • ”Greater than Its Size: Ireland in Literature and Life,” i Ulf Hannerz och Andre Gingrich (red.), Small Countries: Structures and Sensibilities. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, sid. 301-316.    
 • ”Manhattan as a Magnet: Place and Circulation among Young Swedes,” i Virginia R. Dominguez och Jasmin Habib (red.), America Observed: On an International Anthropology of the United States. Oxford: Berghahn, sid. 31-50.

2016

2015

 • ”Jazz i Ghana: Musik som kosmopolitism,” i Kulturella Perspektiv, 2(24): 34-38.
 • ”In Favour of Flexible Forms: Multi-Sited Fieldwork,” i Forum: Re-thinking Euro-Anthropology. Social Anthropology, 23(3): 355-357.
 • ”The Pains and Peaks of Being a Ballerina in London,” i Ilana Gershon (ed.), A World of Work: Imagined Manuals for Real Jobs. Ithaca: Cornell University Press, sid. 207-220.
 • ”Ireland in the World, the World in Ireland,” American Anthropologist, 117(1): 142-143.
 • ”Dance, Anthropology of,” i James D. Wright (ed-in-chief), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol. 5. Oxford: Elsevier, pp. 666-670.

 

Media och Intervjuer 

Helena Wulff intervjuas av Jenny Lindblad om antropologiskt skrivande för Cultural Anthropology's AnthroPod series med focus på skrivrutiner, skrivblockeringar, genrer och skillnader mellan att skriva för en akademisk och en allmän publik. 1 March 2016. Lyssna här: http://www.culanth.org/fieldsights/811-helena-wulff-on-writing-anthropology

Helena Wulff föreläser om ”Telling the Truth through Irish Fiction: Anthropology and the Literary Imagination,” Tallinn University, 25 mars 2015. Se mer: https://vimeo.com/12383161

Book review of Rhythms of Writing: An Anthropology of Irish Literature published in The Irish Times (2018-04-07).

Interview with Helena Wulff about her book Rhythms of Writing. An Anthropology of Irish Literature published on the CaMP Anthropology blog (2018-04-09). 

Interview with Helena Wulff about her book Rhythms of Writing. An Anthropology of Irish Literature published on Alma Gottlieb’s blog (2018-05-27)