Profiles

Ida Hughes Tidlund

Ida Hughes Tidlund

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-120 765 54
E-post ida.hughes.tidlund@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 6
Rum E736
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i etnologi sedan hösten 2016, på ERG och inom Cemas (Centrum för maritima studier). Mitt avhandlingsprojekt handlar om gränsdragningsprocesser och gränsproblematik. Frågorna som ställs är hur dragningen av nationella gränser ser ut, och hur de dragna gränserna förankras i vardagslivet.

En utgångspunkt för arbetet är att nationsgränser skapas i kontinuerliga processer och således aldrig blir slutförda. Frågeställningarna tillämpas på det självstyrande och demilitariserade landskapet Åland, som omgärdas av maritima gränser. Dessa gränser är flytande i flera bemärkelser: de flyter på havets yta och kan inte förnimmas, de är utsatta för kontinuerliga justeringsprocesser sedan 1922, och de flyter i mening genom att vara relaterade till den pågående nationaliseringsprocessen. Men för att gränsens funktion ska uppfyllas behöver gränsen erfaras som faktisk och konstant. Hur blir gränsen reell genom att förankras i den levda vardagen, och vilka uttryck får den? Min arbetsteori är att gränsen förankras genom att få konsekvenser i vardagen. Konsekvenserna kan vara materiella, som i kartor och sjökort med markerade gränser. De kan också vara konkreta, som bestämmelser rörande gränskorsningar av människor och varor. Men de kan även vara kopplade till frågor om åländsk identitet. När, hur och var artikuleras gränsen i mötet mellan människor?

Med dessa frågor och ett historiskt perspektiv ämnar jag undersöka gränsernas utveckling och förankring, genom att  se på dels deras dragningsprocess, dels de levda gränserna i det åländska samhället. Arbetet görs genom arkivmaterial och etnologiskt fältarbete. Genom arkivmaterial söker jag svar på hur gränsdragningsprocessen har sett ut, och hur gränsernas roll och konsekvenser har skiftat genom tid. Genom fältarbete ämnar jag få fatt i hur gränserna erfars i vardagen.

Tidigare har jag undersökt historieundervisningens framväxt i den åländska läroplanen, samt upplevelser av att leva på svenska som andraspråk hos immigrerade akademiker. Jag har också arbetat på Stockholms universitet med CHSN (Critical Heritage Studies Network) och med Sverige snart.

Handledare är Simon Ekström (ERG och Cemas) och Barbro Blehr (ERG).

 

Senast uppdaterad: 20 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa