Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ida Hughes TidlundForskningsassistent

Om mig

Jag är doktor i etnologi inom Cemas (Centrum för maritima studier). Mitt avhandlingsprojekt handlade om gränsdragningsprocesser och gränsproblematik runt det självstyrda territoriet Åland i Östersjön. Frågorna som undersöktes var hur dragningen av gränserna har gått till, och på vilka sätt samt i vilka former gränserna griper in i vardagslivet. Med ett historiskt perspektiv undersöktes gränsernas utveckling och förankring. Arbetet gjordes genom arkivmaterial och etnologiskt fältarbete. I arkivmaterial sökte jag svar på hur gränsdragningsprocessen har sett ut, och hur gränsernas roll och konsekvenser har skiftat genom tid. Genom fältarbete fick jag kunskap om hur gränserna erfars i vardagen.

Som forskningsassistent i ett projekt på institutionen för socialt arbete om yrkesrelaterat våld i öppna sociala insatser arbetar jag som praktiserande etnolog.

 

Publikationer