Profiles

Ignacio Concha Ferreira

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 30 23
E-post ignacio.concha.ferreira@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Rum 3:333
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Sedan 2010 är jag doktorand vid SBS, avdelningen för organisation och management efter att ha tagit en masterexamen i företagsekonomi. Under handledning av Mikael Holmqvist och Christian Maravelias har jag intresserat mig för hur välfärdsapparaten idag är i förändring och framför allt i termer av dess identitetspolitiska betydelse. Min avhandling kommer att handla om dagens avancerade liberala styrningtekniker som de kommer till uttryck i företagsdrivna integrationsprojekt som syftar till att minska socialt utanförskap bland individer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa