Profiles

Isak Hammar

Isak Hammar

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-16 33 85
E-post isak.hammar@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Postadress Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen 106 91 Stockholm

Om mig

Forskare

Disputerade i historia 2014, Lunds universitet.

Forskning

Jag disputerade 2014 på en avhandling om omoralens funktion i Ciceros politiska tal och - i förlängningen - den romerska senrepublikens politiska kultur.

Som postdoktorsforskare har jag istället kommit att främst intressera mig för antikens roll och kulturella inflytande vid olika tidpunkter och epoker i historien, ett forskningsområde som brukar betecknas Classical Reception Studies (antikbruk). Jag har bland annat studerat hur den antika världen gestaltats och använts på film och i serier, vilken moralisk funktion som antikstudiet behäftades med i 1800-talets skolväsende liksom hur antiken har använts politiskt och ideologiskt i modern tid.

Mitt nuvarande projekt har arbetstiteln På humanioras villkor: konflikt och konsensus i gränslandet mellan human- och naturvetenskap i Sverige, ca 1800-1850. Syftet är att undersöka gränsdragningen mellan humaniora och naturvetenskap under 1800-talets första hälft. Huvudsakligen intresserar jag mig för frågan om vilket inflytande ett klassiskt-humanistiskt ramverk utövade på en framtonande men fortfarande på många sätt konturlös naturvetenskap vid tröskeln till det moderna samhället. 

Projektets övergripande teoretiska och metodologiska ramverk utgörs av det framväxande fältet kunskapshistoria samt av det nystartade forskningsfält som kommit att benämnas ”History of Humanities”.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa