Profiles

Irina Hron

Irina Hron

Postdoc

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
E-post irina.hron@tyska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Titel: Mag. Dr.phil.
Arbetar som: Postdoc
Språk: Tyska, norska, svenska, engelska, franska


EXAMINA

Filosofie doktorsexamen (joint degree) i Allmän och jämförande litteraturvetenskap (tysk och nordisk litteratur) vid Ludwig-Maximilians-Universität München (Dr.phil.) och Universitet i Agder/Norge (Ph.D.) 2012.
Magisterexamen i litteraturvetenskap (tysk och nordisk litteratur) och interkulturell kommunikation vid Ludwig-Maximilians-Universität München 2007.
Kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Ludwig-Maximilians-Universität München 2004.
Studentexamen vid Bundesoberstufenrealgymnasium für Studierende der Musik i Wien, Österrike 2002.

UTBILDNINGAR OCH ANSTÄLLNINGAR

• 2017–09/2018: Franz Werfel-stipendiat (Habilitation) vid Universität Wien, Österrike.
• sedan 01/2017: postdoc vid Stockholms universitet, Sverige.
• 2011–08/2016 DAAD-lektor och forskare med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet, Sverige.
• HT 2011: gästlektor (läraruppdrag) i litteraturvetenskap vid Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland.
• 02–08/2011: forskningsstipendiat vid Universitetet i Agder, Norge.
• 2009–2011: gästlärare (läraruppdrag) i litteraturvetenskap vid Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland.
• 2008: medarbetare i forskningsprojektet ›Anfänge (in) der Moderne‹ vid LMU München, Tyskland.
• 2008–2011: doktorand inom ProLit-programmet (›Promotionsstudiengang Literaturwissenschaft‹) vid Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland.

Undervisning

Jag har alltid haft ett stort intresse för didaktiska och högskolepedagogiska frågor, och undervisningen utgör en fundamental del av mitt arbete. Sedan 2009 har jag undervisat både på tyska och svenska lärosäten på grund- och avancerad nivå, men även på nybörjanivå samt handlett uppsatser på kandidat- och magisternivå. Undervisningen har även omfattat kursutveckling, kursansvar samt pedagogisk utvecklingsarbete på samtliga nivåer.

Forskning

Mina forskningsintressen är mångsidiga och ligger framför allt inom områdena modernismforskning (europeisk litteratur kring förra sekelskiftet samt tysk och skandinavisk litteratur från 1800- och 1900-talet), tyskspråkig samtidslitteratur, estetik och litteraturteori (särskilt teoribildning efter postmodernismen). Något som också speglar sig i min publikationslista som består av monografier, antologier, vetenskapliga artiklar, lexikonartiklar och recensioner som spänner över en rad olika forskningsområden inom ämnet litteraturvetenskap.

I min doktorsavhandling med titeln Hervorbringungen. Zur Poetik des Anfangens um 1900 (Rombach, 2013) undersöker jag det komplexa och ambivalenta sammanhanget mellan skapelsen, begynnelser (beginnings, Edward Said) och modernitet. Med utgångspunkt i filosofiska, naturvetenskapliga och även genealogiska traditioner belyser jag spörsmålet vilka aspekter som är mest konstituerande för skapelseföreställinger runt 1900. I boken analyserar jag litterära texter och språkliga fenomen som kan knytas till poetisk eller konstnärlig skapelse, bl.a. hos Hamsun, Strindberg och Rilke.

Pågående forskningsprojekt:

Projektet Nahwelten. Schreibweisen der Nachbarschaft in Erzähltexten von der Moderne bis in die Gegenwart syftar till att undersöka konceptet naboskap som övergripande tankemodell utifrån aspekter som samhällets tilltagande privatisering och intimisering, samt att analysera hur dessa gestaltas estetiskt och strukturellt i den tyskspråkiga litteraturen från 1920 till våra dagar. Utgångsläget är ett textnära studium av begreppet naboskap, denna ”särskilda konstruktion av avstånd och närhet, likgiltighet och engagemang” (Simmel). Genom en närläsning av några av samtidens mest intrikata litterära skildringar av spänningsförhållandet mellan närhet och avstånd mellan människor är projektets övergripande mål att bidra till en beskrivning av 1900- och 2000-talets föreställningar om intimitet och kärlek till grannen som nästa, som medmänniska. Projektet kommer därför att utgöra ett bidrag till diskussioner knutna till flera universella och högaktuella problemområden, som det moderna mediesamhället och begreppspar som privat/offentligt och närhet/avstånd, samt ”avståndet till nästan” [ty. Nächstenferne] (Handke).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Irina Hron vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 19 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa