Profiles

Ingrid Lennartson-Hokkanen

Ingrid Lennartsson Hokkanen

Postdoktor, Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 768 04
E-post ingrid.hokkanen@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum 646
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har lång undervisningserfarenhet främst från universitet och högskola men också från andra delar av skolväsendet. Under senare år har min undervisning framförallt varit inom ämnet svenska som andraspråk, dels på kurser för lärare i svenska som andraspråk, dels på kurser som riktar sig till andraspråksinlärare. Därtill har jag handlett examensarbeten på grundnivå samt varit handledare i Språkverkstaden.

Min forskning och mina forskningsintressen omfattar svenska som andraspråk och flerspråkighet och då framförallt andraspråksutveckling, andraspråksundervisning samt akademiskt litteracitet. 2016 disputerade jag vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid SU med avhandlingen, Organisation, attityder och lärandepotential Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad. Avhandlingen undersöker svenska språkverkstäders pedagogiska roll i förhållande till omgivande villkor.

Vid ISD har jag en tvårig postdoctjänst (2018-2020) och min pågående forskning behandlar nyanländas lärande inom ramen för VR-projekt Nyanlända elever i gymnasieskolan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en djupare förståelse för hur nyanlända gymnasisters språkutveckling, lärande i ämnen och sociala inkludering ser ut och hur dessa kan stöttas och utvecklas så att eleverna kan lyckas med sina studier. (https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/nyanlanda-elever-i-gymnasieskolan/).

Senast uppdaterad: 7 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa