Profiles

Ingrid Berg

Ingrid Berg

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 13 10
E-post ingrid.berg@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 352a
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Fil. dr Ingrid Berg (f. 1981) är sedan hösten 2017 anställd som postdoktor med finansiering från Forskarskolan i kulturhistoriska studier (FoKult) vilken hon även har tillhört under sin forskarutbildning. Hon disputerade i september 2016 med avhandlingen Kalaureia 1894 – A Cultural History of the First Swedish Excavation in Greece vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.  I sin avhandling diskuterar hon arkeologi som kulturell praktik, med särskilt fokus på intersektionella maktrelationer runt det förra sekelskiftet, samt den klassiska arkeologins egen historiografi under 1900-talet. Var under våren 2013 storstipendiat vid Svenska Institutet i Athen och har arbetat inom Kalaureia Research Program på Poros, Grekland under perioden 2008-2012. Tidigare studier i arkeologi, klassisk arkeologi och antropologi vid Lunds universitet, University of California at Santa Barbara (USA) och Bilkent University (Turkiet). Fil. mag år 2006 i arkeologi vid Lunds universitet. Har tidigare arbetat med fältarkeologiska projekt i Peru, Portugal, Grekland och Danmark.

Forskningsintressen

 • Arkeologihistoria – särskilt svensk arkeologi i Medelhavsregionen
 • Kritiska kulturarvsstudier
 • Arkeologisk etnografi och publik arkeologi

Pågående projekt

Projektet Moving Abu Simbel – Transnational Networks in the Construction of a World Heritage Site analyserar räddningsaktionen av två tempel i södra Egypten under 1960-talet. Målsättningen med projektet är att undersöka den historiska och politiska kontexten för framväxten av UNESCOs globala kulturarvsperspektiv under efterkrigstiden samt att undersöka hur det transnationella samarbetet såg ut i praktiken. Genom att kartlägga det nätverk av individer, institutioner och företag som planerade och genomförde flytten av Abu Simbel belyses hur det internationella samarbetet fungerade i praktiken samt hur idéer om det transnationella eller globala kulturarvet diskuterades mellan de olika aktörerna. Här utgår projektet från svenskt arkivmaterial. Vidare analyseras hur den transnationella diskursen runt Abu Simbel som globalt kulturarv kan förstås i sin historiska och samtida politiska kontext. Detta innebär att kontextualisera Abu Simbel-projektet genom att studera egyptologins historia: vilken är den historiska bakgrunden till att Abu Simbel blir betraktat som hela mänsklighetens kulturarv? Flytten av templen måste också förstås i 1950- och 60-talens politiska situation: hur påverkade efterkrigstidens globalisering och det kalla kriget UNESCOs politik och nätverket runt Abu Simbel-flytten?

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Avhandling (Dok) Kalaureia 1894
  2016. Ingrid Berg (et al.).

  The excavation of the Sanctuary of Poseidon at Kalaureia in 1894 marks the beginning of Swedish archaeological fieldwork in Greece. During a couple of hot summer months, two philologists from Uppsala University, Sam Wide (1861-1918) and Lennart Kjellberg (1857-1936), worked in the sanctuary together with the architect Sven Kristenson (1858-1937), the Greek foreman Pankalos and around twenty local workmen. In 1997, the Swedish Institute at Athens began new excavations at the sanctuary.

  This thesis examines the beginnings of Swedish fieldwork in Greece. Within the framework of a cultural history of archaeology, inspired by archaeological ethnography and the New Cultural History, it explores how archaeology functioned as a cultural practice in the late nineteenth century. A micro-historical methodology makes use of a wide array of different source material connected to the excavation of 1894, its prelude and aftermath.

  The thesis takes the theoretical position that the premises for archaeological knowledge production are outcomes of contemporary power structures and cultural politics. Through an analysis of how the archaeologists constructed their self-images through a set of idealized stereotypes of bourgeois masculinity, academic politics of belonging is highlighted. The politics of belonging existed also on a national level, where the Swedish archaeologists entered into a competition with other foreign actors to claim heritage sites in Greece. The idealization of classical Greece as a birthplace of Western values, in combination with contemporary colonial and racist cultural frameworks in Europe, created particular gazes through which the modern country was appropriated and judged. These factors all shaped the practices through which archaeological knowledge was created at Kalaureia.

  Some excavations tend to have extensive afterlives through the production of histories of archaeology. Therefore, this thesis also explores the representations of the 1894 excavation in the historiography of Swedish classical archaeology. It highlights the strategies by which the excavation at Kalaureia has served to legitimize further Swedish engagements in Greek archaeology, and explores the way in which historiography shapes our professional identities.

 • 2015. Justin Jennings (et al.). Tenahaha and the Wari State, 70-92
 • 2014. Ingrid Berg. Svensk antikforskning vid Medelhavet, 40-44
 • 2013. Ingrid Berg. Hellenika (145), 11-13
 • 2013. Ingrid Berg. Making cultural history, 173-183
 • Kapitel Kalaureia 1894
  2012. Ingrid Berg. Att återupptäcka det glömda
 • 2017. Ingrid Berg.
 • 2019. Ingrid Berg. Medusa. Svensk tidsskrift för antiken 40 (1), 24-31
Visa alla publikationer av Ingrid Berg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa