Profiles

Irene Velten Rothmund

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post irene.velten.rothmund@teater.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i teatervetenskap

Forskning

Avhandlingsprojektet berör frågor om hur traditioner och konventioner förmedlas i dansundervisning. Teoretiskt bygger hon på nutida tolkningar av fenomenologi och hermeneutik och det empiriska materialet består i första hand av de elever hon kommer att fortsätta att undervisa. Projektet befinner sig i skärningspunkten mellan akademisk och praktikbaserad konstnärlig forskning och kan resultera i intressant ny metodkunskap inom området.

Senast uppdaterad: 29 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa