Profiles

Profile picture

Isak Holmerin

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 43 62
E-post isak.holmerin@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N309
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i marin ekotoxikologi med fokus på radioekologi vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (EMB). Jag har en bakgrund inom biologi och kemiteknik och har tidigare arbetat med bland annat avloppsvattenrening och läkemedelsanalys.

Mitt forskningsintresse ligger i hur radioaktiva ämnen sprids i marina miljöer, specifikt i bottennära ekosystem. Syftet med min forskning är att få en bild av hur utsläpp av radioaktivt material tas upp i och förflyttas mellan trofiska nivåer av bottenlevande organismer och hur detta påverkas av klimatförändingar och miljöpåverkan såsom övergödning och båttrafik.

I min forskningsgrupp ingår Clare Bradshaw (handledare), Anna-Lea Golz (doktorand) och Peter Bruce (doktorand). Francisco Nascimento bidrar som bihandledare till mitt projekt.

Senast uppdaterad: 28 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa